Boekman 109 Naar een nieuw cultuurbestel

Boekman 109 Naar een nieuw cultuurbestel
€15,00

Kunstenaars en cultuurinstellingen hebben behoefte aan een herinrichting van het cultuurbestel, mede omdat de subsidievoorwaarden haaks staan op de wijze waarop zij werken. Kunstenaars opereren eerder multi- dan monodisciplinair, zij maken gebruik van de nieuwste technologieën, gaan allianties aan met hun publiek en breken uit de culturele sector om te werken in andere maatschappelijke domeinen. Hun werk, steeds vaker proces- in plaats van productgericht, wordt gepresenteerd op plekken die daarvoor niet zijn gebouwd of ingericht. De doorstroom van jonge makers stagneert, de economische positie van makers is bovendien weinig florissant. Het publiek stelt andere eisen en daardoor verandert ook de vraag aan de instellingen. Omdat de beschikbare subsidiegelden ruimschoots worden overvraagd, zijn de procedures dichtgetimmerd met criteria en gejuridiseerd. Het cultuurbestel implodeert. Hoe kan het anders?

Kunstenaars en cultuurinstellingen hebben behoefte aan ontschotting tussen overheden en hun afdelingen en tussen disciplines bij fondsen en gemeenten. Zij verlangen meer maatwerk in de beoordeling van de instelling/het project en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit, met kennis van cross-overs, technologisch gestuurde en online activiteiten, en kunstvormen die niet direct aansluiten bij het traditioneel-westerse idioom. Daarnaast zijn er keuzes nodig bij gelijkblijvende budgetten, zodat kunstenaars/instellingen niet langer hoeven te werken met veel te krappe budgetten. Kunstenaars willen bovendien meer betrokken zijn bij de verdeling van die budgetten. Tot slot heeft de sector behoefte aan een stimulerende overheid die geen risicomijdend klimaat creëert. 
 
Boekman #109 bevat bijdragen van o.a.: Jeroen Bartelse en Pieter Bots, Heske ten Cate en Lietje Bauwens, Lisa van Woersem, en Paul Keller. Interviews met: Aruna Vermeulen, Bas Kwakman en Susanne van Els. 
 
Dossier
Dit dossier bestaat uit een inventarisatie van kunst- en cultuuropleidingen en een literatuuroverzicht uit de bibliotheek van de Boekmanstichting. 
Voorheen verscheen het dossier in de gedrukte versie van Boekman, vanaf Boekman 104 alleen online.
 
Boekman Extra #6
Kimberly van Aart presenteert het actuele aanbod van kunst- en cultuurstudies in Nederland. Ontwikkelingen in het culturele veld leiden tot aanpassingen in het kunst- en wetenschappelijk onderwijs dat de makers en cultuurprofessionals van de toekomst opleidt. Het overzicht omvat bachelor- en masterstudies die worden aangeboden door onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Hogescholen en de VSNU, vereniging van universiteiten, en publiek gefinancierd zijn. 

E-artikelen

Ineke van Hamersveld
Verkoopprijs: Gratis
Jack van der Leden
Verkoopprijs: Gratis
Judith Boessen
Verkoopprijs: Gratis
André Nuchelmans
Verkoopprijs: Gratis
Peter Verstraten
Cas Smithuijsen
Florian Diepenbrock
Verkoopprijs: Gratis