Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Regionalisering door Willem Wijgers

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Dinsdag 20 feb ’18

Regionalisering door Willem Wijgers

Hoe creëren het Rijk, gemeenten en provincies gezamenlijk goede randvoorwaarden voor de culturele sector? In de verkenning voor een toekomstbestendig cultuurbestel, wijst de Raad voor Cultuur op de sleutelrol die stedelijke regio’s hierin kunnen vervullen.
In het volgende nummer van Boekman (maart 2018) zal de regionalisering in het cultuurbeleid worden belicht met een focus op de rol van stedelijke regio’s hierbij. Ter voorbereiding op dit nummer, organiseert de Boekmanstichting een korte lezingenreeks over cultuur in (klein)stedelijke regio’s.
Willem Wijgers is de volgende in deze reeks en zal zich buigen over de vraag of de inspanningen met betrekking tot een meer regionaal cultuurbeleid ook de bewoners van de regio te goede komen. Het aanbodsdenken lijkt namelijk diep verankerd te liggen in het collectieve bewustzijn van beleidsmakers en de culturele sector. Het culturele bestel zou zich in de regio volgens Wijgers beter bewust moeten zijn van de kenmerken van de degenen die in het betreffende verzorgingsgebied wonen.
Willem Wijgers is eigenaar van EMC Cultuuronderzoeken en adviseur in de Nederlandse en Duitse culturele sector. Ook werkte hij mee aan de totstandkoming van de beleidsverkenning Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland die in september 2017 werd gepubliceerd en gebruikt is bij het schrijven van Cultuur voor stad, land en regio van de Raad van Cultuur.
Datum: Dinsdag 20 februari 2018, Boekmanstichting in Amsterdam
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.
Laatste lezing in deze reeks staat gepland op:
14 maart: Johan Kolsteeg

 

Partners & subsidiënten