Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Kunst of koopwaar. Hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Woensdag 23 nov ’16

Kunst of koopwaar. Hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween

De Akademie van Kunsten organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een boekpresentatie en discussiemiddag over de vraag welke cultuurpolitiek noodzakelijk is om de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige kunsten te waarborgen, naar aanleiding van het verschijnen van het Wiardi Beckman jaarboek Kunst of koopwaar. Hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween.

CULTUURPOLITIEK IN TIJDEN VAN MARKTWERKING?

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de kwaliteit van ons bestaan en hebben daarmee een direct politiek belang, betogen auteurs Paul Kalma en Frans Becker in de nieuwe publicatie Kunst of koopwaar. Na de Tweede Wereldoorlog wierp de overheid zich op als hoeder van de cultuur, maar inmiddels lijkt de overheid onder druk van de politiek steeds meer afstand van kunst en cultuur te nemen. De politiek onderschrijft weliswaar het brede maatschappelijke belang van kunsten, maar slechts een deel ervan vindt de verantwoordelijkheid voor een bloeiend cultureel klimaat nog “een regeringszaak”. De ingrijpende bezuinigingen van het kabinet-Rutte I waren daarvan een goed voorbeeld en vormden een harde breuk, die door het tweede kabinet-Rutte niet ongedaan is gemaakt. En dat wordt door de auteurs gevoeld als een gemiste kans. Juist als tegenwicht tegen de opmars van marktdenken en commerciële belangen in en rondom de cultuursector, en als correctie op de sociaal-culturele ongelijkheid die scherper en hardnekkiger vormen aanneemt zou een actieve overheidsrol wel eens meer dan ooit gewenst kunnen zijn. Hoe ziet de ideale cultuurpolitiek van de toekomst eruit?

Datum: woensdag 23 november 2016
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Openbare Bibliotheek Amsterdam
Toegang: deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk

 

Programma
Inloop vanaf 14.30 uur
15.00 uur Welkom vanuit de Akademie van Kunsten
Inleiding door Paul Kalma en Frans Becker, auteurs
Reactie Frits van Oostrom, Universiteitshoogleraar Nederlandse letterkunde van de
Middeleeuwen, Universiteit Utrecht en KNAW-lid
Reactie Marielle Hendriks, directeur Boekmanstichting
Reactie Gijs Scholten van Aschat, acteur en bestuurslid Akademie van Kunsten
Debat met het publiek onder leiding van Menno Hurenkamp, directeur Wiardi Beckman Stichting
17.00 uur Receptie

 

Frans Becker en Paul Kalma, Kunst of koopwaar. Hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween verschijnt 23 november 2016 bij uitgeverij Van Gennep, Amsterdam

 

in samenwerking met:

 

Partners & subsidiënten