Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Boekmanlezing 2017 De cultuur van de publieke ruimte

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Dinsdag 27 jun ’17

Boekmanlezing 2017 De cultuur van de publieke ruimte

De publieke ruimte is betwist. Commercie, technologie en individualisering houden de publieke ruimte in hun greep met winkels en terrassen, surveillance, festivals en evenementen. Omgekeerd functioneren private plekken als publiek domein, bijvoorbeeld voor concerten tussen de schuifdeuren. De scheidslijnen tussen publiek en privaat zijn niet scherp te trekken. Wie is er dan verantwoordelijk? De overheid, marktpartijen, burgers? Tegelijkertijd verandert de rol en aard van kunst in de publieke ruimte. Het gaat beeldend kunstenaars, scenografen, podiumkunstenaars niet alleen om de ruimte, maar ook om het publiek dat zich in die ruimte bevindt en met wie ze zich verbinden. Nadruk op dat relationele aspect zorgt voor een andere invulling van kunst die niet altijd als kunst herkenbaar is.

René Boomkens, cultuurfilosoof en hoogleraar Cultuurgeschiedenis en –beschouwing aan de Universiteit van Amsterdam, verdedigde in de Boekmanlezing 2017 de stelling dat de publieke sfeer, zowel in ruimtelijke als communicatieve zin, zozeer onder druk staat dat haar voortbestaan gevaar loopt. Het werk van kunstenaars die de publieke ruimte verdedigen, herdefiniëren, en zo nodig veranderen, is essentieel.

In zijn co-referaat betoogde rijksbouwmeester Floris Alkemade dat het opdrachtgeverschap een bewustzijn vraagt van projectontwikkelaars, bouwers, ontwerpers, kunstenaars, gemeenten, bewoners en andere gebruikers van het belang van de esthetische kwaliteit van de publiek ruimte. Samen denken en werken is van cruciaal belang voor vernieuwing. De rollen van de verschillende partijen veranderen daardoor.

Aansluitend gingen panelleden met elkaar en met de zaal in discussie gaan over de verschuivingen in de kunst en publieke ruimte.

Moderator: Egbert Fransen, directeur Pakhuis de Zwijger

Panelleden:
Floris Alkemade, René Boomkens, Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen en voorzitter van het BPD Cultuurfonds, en Francien van Westrenen, programmamaker architectuur bij Stroom Den Haag

Datum: 27 juni 2017
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Toegang gratis ; Aanmelden noodzakelijk

De Boekmanlezing 2017, het co-referaat en aansluitende debat zijn een vervolg op de uitgave van het tijdschrift Boekman #111 over kunst in de publieke ruimte.

De Boekmanlezing 2017 wordt georganiseerd door

 

Observatorium, Zandwacht, 2015, 20x40x12m.
Zandwacht ligt in de duinen bij het recreatiestrand van Maasvlakte 2, Rotterdam.

 

 

Partners & subsidiënten