Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Discussiebijeenkomst ‘De effectiviteit van de kunsten in de gezondheidszorg’

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Vrijdag 30 jan ’15

Discussiebijeenkomst ‘De effectiviteit van de kunsten in de gezondheidszorg’

In de afgelopen decennia boekten kunstenaars en culturele instellingen opvallende successen in de gezondheidszorg. Zij stimuleerden ouderen en mensen met fysieke en mentale gezondheidsproblemen actief deel te nemen aan het culturele leven, en zelf kunstzinnig bezig te zijn. Kunst wordt op deze manier gebruikt als middel om hun welbevinden te vergroten. Daarnaast incorporeren veel ziekenhuizen kunstwerken in hun zorgomgeving om de leef- en werkomgeving van patiënten en staf te verbeteren. De zorgsector is ook een ontwerpdomein waarin aandacht is voor een helende omgeving die loopt van architectuur tot rustgevende isoleercellen. Vanwege het belang dat wordt gehecht aan resultaatgericht onderzoek, zowel in de medische als in de therapeutische wereld, wordt in binnen- en buitenland steeds meer onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van dit soort programma’s.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseert samen met de Boekmanstichting een debat over deze vragen. Inleidende voordrachten worden verzorgd door theoretisch natuurkundige Mark Mieras en sociaal-wetenschapper, muziekwetenschapper en musicus Rineke Smilde.

Het najaarsnummer van het tijdschrift Boekman (nummer 104) heeft als thema ‘kunst en gezondheidszorg’. De dynamiek van de discussie zal zijn weerslag krijgen in dit nummer.

Partners & subsidiënten