Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Open Joodse Huizen

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Woensdag 04 mei ’16

Open Joodse Huizen

Op woensdag 4 mei komen Myra Weinberg en haar zus Claire Engers over uit de Verenigde Staten om tijdens Open Joodse Huizen te vertellen over de nagedachtenis van hun grootvader, Emanuel Boekman. Myra en Claire vertellen over het leven van hun grootvader, aan de hand van verhalen van oude buurtvrienden, haar vader’s geschriften en eigen onderzoek.

De Boekmanstichting is genoemd naar Emanuel ‘Manus’ Boekman (1889-1940). Emanuel Boekman was SDAP-politicus, typograaf, demograaf en schrijver. Op 15 mei 1940, de dag van de capitulatie, pleegde hij samen met zijn vrouw en het bevriende gezin van prof. Bob van Gelderen zelfmoord. Zijn dochter Henny en schoonzoon Jaques Engers maakten op 12 mei 1940 de overtocht naar Engeland, met kaartjes die Emanuel voor hen gekocht had. Later reisden zij door naar New York, waar hun twee dochters Claire Engers en Myra Engers-Weinberg geboren werden.

Open Joodse Huizen
Het verhaal van Myra maakt deel uit van het programma 4 en 5 mei Amsterdam. De stad herdenkt en viert deze dagen met Herdenkingen, Theater Na de Dam, Concerten, Open Joodse Huizen + Huizen van Verzet, 5 mei Brug, Vrijheidsmaaltijden, Bevrijdingsfestivals, Rondleidingen, Films, Lezing & Debat, Tentoonstellingen en Buurtfeesten.

Programma
Let op: het programma is volledig Engelstalig

11.00 – 12.00 uur: Interview door Max Arian, journalist.
13.00 – 14.00 uur: Info volgt

Voor meer informatie over het programma kunt u terecht bij de organisatie 4 en 5 mei Amsterdam.

———–

4 en 5 mei Amsterdam 
Jaarlijks zijn er in Amsterdam meer dan driehonderd programma’s op 4 en 5 mei. Verspreid over Amsterdam zijn tientallen comites en organisaties actief om de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Van vrijwilligerscomité’s in de Baarsjes of Noord, tot grote organisaties als de Anne Frankstichting, het Verzetsmuseum, Nationaal Comité 4 en 5 mei, of het Amsterdam Museum. Hoe divers de activiteiten en organisaties ook zijn: de gezamenlijke wens is om te blijven herinneren en te vieren, in het belang van onze toekomst. Ook het Amsterdams 4 en 5 mei comité zet zich in om onze vrijheid – hoe vanzelfsprekend die soms ook lijkt – elk jaar bewust te herdenken en te vieren. Bekijk voor meer informatie 4en5meiamsterdam.nl

Partners & subsidiënten