Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Conferentie over Cultuurindex

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 09 dec ’13

Conferentie over Cultuurindex

Hoeveel subsidie, hoeveel particuliere steun en hoeveel omzet uit eigen inkomsten gaat er rond in de culturele sector? Hoeveel mensen bezoeken een voorstelling, een museum of een muziekuitvoering? En hoeveel mensen doen aan amateurkunst in hun vrije tijd?

Deze en andere vragen worden inzichtelijk aan de hand van de nieuw ontwikkelde Nederlandse cultuurindex. Grosso modo zijn de belangrijkste meeteenheden van de index er twee: (1) hoe ontwikkelen zich de interne verhoudingen over de volle breedte van de cultuursector en (2) hoe gaat het met de concurrentiepositie van de cultuursector als geheel ten opzichte van andere maatschappelijke sectoren?

Programma
Op 9 december 2013 presenteerden de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau de Cultuurindex Nederland – een nationale barometer voor de kunsten en de publicatie De Staat van Cultuur tijdens de gelijknamige conferentie. De conferentie vond plaats van 14.00 – 18.30 uur en in de Kleine Zaal van Het Koninklijk Concertgebouw.

Aansluitend reflecteerden diverse deskundigen uit de wetenschap, journalistiek, politiek en het culturele veld onder leiding van Simon Reinink (algemeen directeur Het Koninklijk Concertgebouw) op de Cultuurindex.

Programma:

Welkomstwoord door Cas Smithuijsen (directeur Boekmanstichting)

Lancering Cultuurindex Nederland door Andries van den Broek (senior wetenschappelijk medewerker SCP) en Marielle Hendriks (hoofd projecten Boekmanstichting) en Henk Vinken (directeur Pyrrhula social research network);

Key-note speech door Arnoud Boot (hoogleraar economie UvA, kroonlid SER, lid WRR);

Paneldiscussie over nut en mogelijkheden van de cultuurindex met Adriana Esmeijer (directeur Prins Bernhard Cultuurfonds), Bert Meerstadt (voorzitter Concertvrienden), Tanja Mlaker (De Nederlandse Opera, vice-voorzitter Federatie Cultuur), Jet de Ranitz (bestuursvoorzitter AHK, voorzitter Kunsten ’92) en Paul Steenhuis (chef kunstenNRC);

Slotwoord door minister voor cultuur Jet Bussemaker 

Voor wie?
Er was een publiek van ruim 350 academici, studenten, cultuurprofessionals, betrokkenen uit het bedrijfsleven, cultuurliefhebbers, vertegenwoordigers van vriendenverenigingen en vertegenwoordigers uit de ambtenarij en het openbaar bestuur.

Partners & subsidiënten