Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Boekmanborrel over Boekman 95 met Geert Drion

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Donderdag 16 mei ’13

Boekmanborrel over Boekman 95 met Geert Drion

Vooruitlopend op het verschijnen van het juni-nummer van tijdschrift Boekman (95) over sociaal-liberaal cultuurbeleid orginiseerde de bibliotheek een eerste Boekmanborrel op 16 mei. Op informele wijze konden de bezoekers zich laten informeren en inspireren over/door ideeën rond ‘paars’ cultuurbeleid, onder het genot van een hapje en een drankje en met de mogelijkheid tot netwerken.

Spreker die namiddag was Geert Drion, auteur in dit nummer en expert op het gebied van cultuureducatie. Hij ging nader in op de vraag wat sociaal-liberaal cultuurbeleid is en zou kunnen zijn en onderbouwde zijn standpunt dat de principes van socialisten en liberalen op cultureel vlak dichter bij elkaar liggen dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Om in vrijheid te kunnen kiezen (een groot goed voor de liberaal) zal het individu wel de capaciteiten tot het maken van afgewogen keuzen moeten ontwikkelen. Een beproefde methode hiervoor is scholing (ofwel het verheffingsideaal van de socialisten), met name culturele scholing. Die werkt verrijkend en tot grotere inzichten in het eigen en algemeen menselijk handelen.

Toegang van Boekmanborrels is gratis voor leden van de bibliotheek en/ of abonnees van Boekman. Overige geïnteresseerden betalen € 10 bij de entree. Indien na afloop een abonnement wordt genomen op Boekman en/of een leners-/gebruikerspas bij de bibliotheek wordt aangeschaft dan wordt de entreeprijs hiermee verrekend.

Download
De waarden van sociaal-liberaal cultuurbeleid 
Drie vragen voor bestuurders, beleidsmakers en instellingen

 

Partners & subsidiënten