Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Congres “Cultuur rekent op draagvlak” in Het Concertgebouw

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Dinsdag 05 okt ’10

Congres “Cultuur rekent op draagvlak” in Het Concertgebouw

een trans-Atlantische brainstorm over effectieve advocacy en strategische dataverzameling ten behoeve van het verbreden van het culturele draagvlak

Om het brede maatschappelijke draagvlak voor kunst & cultuur een stem te geven organiseerde de Boekmanstichting op dinsdag 5 oktober met en in Het Concertgebouw te Amsterdam het congres Cultuur rekent op draagvlak. Bestuursleden van de organisatie Americans for the Arts, die al 50 jaar ervaring heeft met het vergroten en verstevigen van maatschappelijk draagvlak voor de kunsten in de Verenigde Staten, waren uitgenodigd om hun ervaringen te vertellen. Daarna kon worden bezien in hoeverre de in de VS toegepaste strategieën voor Nederland waardevol kunnen zijn. Twee maanden na het congres is een vereniging voor cultuurliefhebbers opgericht: Publiek – Vereniging voor Cultuur

Aanleiding van het congres
Politici zijn in het najaar 2010 druk in de weer met bezuinigingen op kunst. Dat zij vrij spel hebben komt vooral omdat zij onvoldoende weerwoord ondervinden van de vele honderdduizenden gebruikers van de gesubsidieerde voorzieningen en duizenden donateurs, museumkaarthouders, boekenleners en leden van vriendenverenigingen. De Nederlandse kunstlobby is vooralsnog beperkt tot een handvol professionals. Het draagvlak rondom de kern van kunstinstellingen is onzichtbaar, ondanks het feit dat ruim 7 miljoen Nederlanders kunst beoefenen (Sociaal Cultureel Planbureau, juni 2010). De Boekmanstichting programmeerde daarom een dag van de stille kracht van de cultuurliefhebbers.

Om het brede maatschappelijke draagvlak voor kunst & cultuur een stem te geven organiseerde
de Boekmanstichting op dinsdag 5 oktober met en in Het Concertgebouw te Amsterdam het congres Cultuur rekent op draagvlak. Bestuursleden van de organisatie Americans for the Arts, die al 50 jaar ervaring heeft met het vergroten en verstevigen van maatschappelijk draagvlak voor de kunsten in de Verenigde Staten, zijn uitgenodigd om hun ervaringen te komen vertellen. Daarna kon worden bezien in hoeverre de in de VS toegepaste strategieën voor Nederland waardevol kunnen zijn.

Programma

09.00 Aanmelden en koffie
10.10 Introductie door Simon Reinink, ochtendvoorzitter en directeur Het Concertgebouw
10.30 Key-note The American Way | Robert Lynch, CEO en president van Americans for the Arts over effectieve lobby methoden en strategieën om draagvlak te creëren
11.15 Q&A met Robert Lynch
12.00 lunch
13.00 Key-note Stories from het Front: the National Arts Index | Randy Cohen, Vice
President of Local Arts Advancement at Americans for the Arts over de werking en
het ontwikkelen van de National Arts Index
13.45 Reactie door Jamilja van der Meulen van het CBS, gevolgd door Q&A met Randy Cohen
15.00 Pauze
15.30 Reflections from a European point of view | Ilona Kish, secretary general van Culture
Action Europe: the Political Platform for Arts and Culture
15.50 Paneldiscussie met Robert Lynch, Ilona Kish, Margot Gerené (Ned. Uitburo), Adriana Esmeijer (Prins Bernhard Cultuurfonds), Marieke van Schaik (BankGiroLoterij), Huub Blankenberg (Vereniging Rembrandt)
16.50 Wrap-up door Cas Smithuijsen, middagvoorzitter en directeur Boekmanstichting
17.00 Borrel
18.00 Einde

Bijlage 1: Programma en inhoudelijke achtergrondinformatie
Bijlage 2: American for the Arts
Bijlage 3: National Arts Index

Partners & subsidiënten