Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Expertmeeting | Stuurmanskunst #1

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Woensdag 28 apr ’10

Expertmeeting | Stuurmanskunst #1

Op 28 april kwam bij de Boekmanstichting een select gezelschap uit wetenschap, cultuur en bedrijfsleven bij elkaar waaronder: Maurits de Brauw, Melle Daamen, Atzo Nicolai, Kees Weeda, Jaap van Manen, Sjoerd Eisma, Trude Maas, Tom de Swaan, Victor Halberstadt en Andro Bottse, voor de eerste van twee expert meetings over het toezichthouderschap in de culturele sector. Tijdens deze sessie is een aantal dilemma’s vastgesteld die voor de expertmeeting van 17 juni als leidraad fungeren voor het ontwikkelen van concrete handvatten voor de toekomst. Op 6 oktober 2010 vond in het verlengde hiervan een symposium plaats, met als dagvoorzitter Paul Schnabel.

Notitie Stuurmanskunst door Cas Smithuijsen 

Partners & subsidiënten