Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Versterking door verbinding: een verkenning naar mogelijkheden voor regionaal cultuurbeleid

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Donderdag 17 nov ’11

Versterking door verbinding: een verkenning naar mogelijkheden voor regionaal cultuurbeleid

Hoe kan een regio in tijden van grote bezuinigingen haar kunst- en cultuuraanbod op peil houden? Daarover organiseerde de Culturele Raad Maassluis, die in 2011 vijfendertig jaar bestond, in samenwerking met de Boekmanstichting en Kunstgebouw een symposium op donderdag 17 november 2011. Sprekers uit wetenschap, politiek en bedrijfsleven gingen in op de vraag hoe duurzame allianties kunnen worden gesmeed tussen overheden, bevolking en bedrijfsleven.

Het symposium werd geopend door de burgemeester van Maassluis drs. J.A. Karssen.
De heer Bert van Meggelen, onder meer voorzitter Stichting Waterweg Cultuurprijs, was dagvoorzitter.

Gelet op de bezuinigingen in de cultuursector lag het niet voor de hand om feestelijk uit te pakken omdat de Culturele Raad Maassluis (CRM) vijfendertig jaar bestaat. Wel werd de gelegenheid aangegrepen om een verkenning te doen naar de mogelijkheden om het regionale cultuurbeleid te versterken. Het gaat daarbij om de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Delft, Midden-Delfland, Westland en deelgemeente Hoek van Holland (totaal circa 415.000 inwoners).

De insteek van het symposium was: Hoe kunnen het culturele veld, de overheden en het bedrijfsleven met elkaar samenwerken en daardoor versterken in deze tijden van bezuinigingen op cultuur? Hoe kunnen er slimme allianties worden gesmeed?

Genodigd waren bestuurders en cultuurambtenaren van de provincie Zuid-Holland en de hiervoor genoemde gemeenten. Voorts vertegenwoordigers van de culturele verenigingen en instellingen en het bedrijfsleven in de genoemde regio en de fondsen die de cultuur steunen.

Partners & subsidiënten