Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Actualiteit » Verslagen » Gekwantificeerde kwaliteit

Gekwantificeerde kwaliteit

“Beleidsverantwoording bij gemeenten wordt in toenemende mate het domein van gespecialiseerde afdelingen die niet meer weten waar het beleid voor bedoeld was en hoe het zou kunnen of moeten werken. Dat leidt tot een fixatie op planning, cijfers en auditing.” Aan het woord is Quirijn van den Hoogen, recentelijk gepromoveerd op het lijvige proefschrift Performing Arts and the city: Dutch Municipal Policy in the Brave New World of Evidence – Based Policy (2010). De kloof die ontstaan is tussen de afdelingen Cultuur en de gespecialiseerde afdelingen die de monitoring en de verzameling van evidence tot kerntaak hebben, baart hem zorgen, omdat het culturele veld langzaam in die kloof dreigt te verdwijnen. Genoemde afdelingen, die namen dragen die in overeenstemming zijn met hun taak, zoals ‘contractmanagement’, ‘relatiebeheer’ of ‘monitoring en subsidies’ vragen instellingen de hemd van het instellingslijf om gegevens te verzamelen die hun economisch functioneren inzichtelijk maken en dienen als bijdrage aan de evidence-base, bijvoorbeeld om het maatschappelijke nut van cultuursubsidies aan te tonen.

Lees verder Bekijk meer: Verslagen

Partners & subsidiënten