Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Catalogus resultaten

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Meer zoekmogelijkheden

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus ga naar extern zoeken

1 zoekresultaat

Pagina 1 van 1

Cultuurbeleid in belendende landen : rapportage 22 februari 2007

Vermeulen, J., Groen, N.

Scan van het kunstenbeleid in zeven EU-landen in de nabijheid van Nederland: Denemarken, Finland, Frankrijk, Noord-Rijnland-Westfalen, het Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen en Zweden. Het onderzoek concentreert zich op de kunstdisciplines waarvoor de directie Kunsten van het ministerie van OCW verantwoordelijk is, te weten: beeldende kunst en vormgeving, bouwkunst, podiumkunsten, film, amateurkunst en kunsteducatie. Per land is de opzet: eerst een korte schets van de staatkundige inrichting van het land dan wel de deelstaat in kwestie, daarna een beknopte voorgeschiedenis van het nationale cultuurbeleid, gevolgd door een overzicht van de organisatie van de huidige overheidsbemoeienis met kunst en cultuur en de bijbehorende beleidsorganen, fondsen enzovoort. Daarna komen de verschillende voornoemde kunstdisciplines aan bod, gevolgd door een lijstje met recente initiatieven ter stimulering van - een onderdeel van - de nationale kunstensector, een aantal kerncijfers en een organogram van het kunstenbestel. Het internationale kunstbeleid van de desbetreffende landen komt alleen in beeld als het een duidelijke relatie heeft met de disciplines. Een lijst met adressen, contactpersonen en gebruikte bronnen vormt een aparte bijlage.

bezoek catalogus
2007

Meer zoekmogelijkheden

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus ga naar extern zoeken

Partners & subsidiënten