Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Geldstromen (met inflatiecorrectie) » Overheidsuitgaven » Directe belastinguitgaven cultuur

Directe belastinguitgaven cultuur

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Directe belastinguitgaven cultuur (mln €)

2005 103
2007 120,7193314
2009 132,333522
2011 102,3396961
2013 88,78818401
2015 91,62676419
2017 93,4281456
Omdat in de berekening achter deze indicator gegevens uit de publicatie 'Geven in Nederland' worden meegenomen heeft de waarde over 2017 van deze indicator een voorlopige status.

Partners & subsidiënten