Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Beeldende kunst

Beeldende kunst

Beeldende kunst: weg van gebaande paden

Beeldende kunst

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Aantal leden NGA (galeries)

2005 211
2007 180
2009 175
2011 158
2013 134
2015 107
2017 96

Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties)

2005 34
2007 42
2009 47
2011 52
2013 53
2015 50
2017 49

Tijdsbesteding: handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken (%)

2005
2007 21,2
2009 19,1
2011 15,5
2013 15
2015 16,7
2017 15,3

Aantal contracten kunstkoopregeling

2005 3.397
2007 3.149
2009 2.427
2011 1.876
2013 1.392
2015 1.130
2017 840

Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling (mln €)

2005 10,8
2007 11,1
2009 8,7
2011 7,4
2013 5,2
2015 4,4
2017 3,8

Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €)

2005 70,4
2007 148,6
2009 46,7
2011 78,3
2013 81,4
2015 85,3
2017 110,4

Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling (mln €)

2005 10,8
2007 10,80632725
2009 8,165259868
2011 6,701891603
2013 4,482510261
2015 3,732942245
2017 3,169883511

Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €)

2005 70,4
2007 144,6684891
2009 43,82961332
2011 70,91325845
2013 70,168526
2015 72,36817579
2017 92,0934578

Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel) (mln €)

2005 3,1
2007 2,823274687
2009 2,721753289
2011 2,173586466
2013 1,982648769
2015 1,527112737
2017 1,418105781

Aandeel export kunstvoorwerpen in totale export (%)

2005 0,025010006
2007 0,04277227
2009 0,015109779
2011 0,019125304
2013 0,018804865
2015 0,020353607
2017 0,023610178

Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars (Gemiddelde)

2005 492,65
2007 456,1
2009 470,15
2011 462,35
2013 470,15
2015 474,79
2017 430,72

Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%)

2005 2,19
2007 2,26
2009 2,16
2011 1,87
2013 1,81
2015 1,64
2017 1,2

Figuur 1. Artistieke activiteiten beeldend kunstenaars Vlaanderen (in procenten, n=612) Bron: Siongers et al. 2016

Figuur 2. Indien (deels) werkzaam in vakgebied, in één van de volgende functies, meerdere antwoorden mogelijk (in procenten, n=218) Bron: Allen et al. 2017

Figuur 3. Spreiding internationale tentoonstellingen Nederlandse kunstenaars per continent (in procenten) Bron: Bevers et al. 2015 (1980-2013) en Buitengaats (2010-2017), bewerking Boekmanstichting

Bronnen

Geijn, L. van (2019) ‘Het grote micro art initiatives onderzoek 2019’.

In: Metropolis M, nr. 4, 30-34.

Partners & subsidiënten