Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Theater

Theater

Theater: kijkend naar de toeschouwer

Theater

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Aantal voorstellingen (vrije sector)

2005 6.294
2007 6.677
2009 7.303
2011 7.574
2013 7.157
2015 7.919
2017 9.298

Aantal voorstellingen (podiumkunsten)

2005 53.785
2007 57.391
2009 58.364
2011 59.004
2013 50.692
2015 52.104
2017 52.675

Aantal zalen (podiumkunsten)

2005 502
2007 533
2009 522
2011 537
2013 522
2015 542
2017 546

Aantal leden VSCD (theaters en schouwburgen)

2005 147
2007 160
2009 152
2011 151
2013 147
2015 123
2017 121

Aantal bezoeken voorstellingen (vrije sector)

2005 4.555.528
2007 4.649.326
2009 4.101.640
2011 3.661.541
2013 3.221.331
2015 2.656.014
2017 4.209.244

Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (n x 1.000)

2005 18.387
2007 19.317
2009 19.581
2011 19.204
2013 17.685
2015 18.172
2017 18.466

Gemiddeld bereik canonieke podiumkunsten (klassieke muziek, opera, toneel, ballet) (%)

2005 14,73
2007 14,48
2009 14,71
2011 14,58
2013 13,41
2015 12,73
2017 12,33

Lid muziek-, zang,- of toneelvereniging (%)

2005 8,75
2007 10,27
2009 10,33
2011 9,76
2013 9,54
2015 8,05
2017 7,2

Tijdsbesteding: muziekinstrument (%)

2005
2007 11,5
2009 11,3
2011 9,8
2013 9,3
2015 9,3
2017 10

Tijdsbesteding: zingen, zangkoor, zanggroepje (%)

2005
2007 9,4
2009 9,4
2011 8,1
2013 7,5
2015 8,2
2017 7,4

Tijdsbesteding: toneel, musical, ballet (%)

2005
2007 14,4
2009 14,4
2011 11,5
2013 8,5
2015 7,7
2017 9,1

Vrijwilligers podiumkunsten (aantallen) (n x 1.000)

2005 5,1
2007 5,7
2009 6,4
2011 8,6
2013 8,1
2015 10,4
2017 10,8

Eigen inkomsten VSCD-theaters (mln €)

2005 256
2007 303,7454146
2009 296,577255
2011 277,1322744
2013 270,674658
2015 261,3059571
2017 250,9213053

Figuur 1. Aantal voorstellingen per discipline, geïndexeerd (basisjaar=2011) Bron: CBS Statline 2018

Figuur 2. Aantal bezoeken aan voorstellingen per discipline, geïndexeerd (basisjaar=2011) Bron: CBS Statline 2018

Figuur 3. Aandeel bezoeken per discipline van het totale aantal bezoeken aan theater-, dans- en bewegings-, muziektheater-, cabaret- en kleinkunstvoorstellingen (in procenten) Bron: CBS Statline 2018, bewerking Boekmanstichting

Bronnen

Haeren, M. van (2019) ‘Geld voor interdisciplinair programmeren: interview met Pien Houthoff, directeur van LUX Nijmegen’.

In: Boekman, jrg. 31, nr. 121, 33-35.

Partners & subsidiënten