Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Aandeel cultuureducatie in basisonderwijs marginaal

29 juni 2012

Ontwikkel een referentiekader cultuureducatie, bevorder de deskundigheid op school en stel de culturele infrastructuur meer in dienst van de scholen. Volgens de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur zijn dit noodzakelijke maatregelen die ervoor moeten zorgen dat cultuureducatie in het hart van het onderwijs terechtkomt. Zo krijgen de scholen de touwtjes in handen bij het onderwijzen van kunst en cultuur. Aldus deze raden in hun gezamenlijke advies Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! aan demissionair staatssecretaris Zijlstra (OCW).

Armando Museum verhuist naar landhuis Oud-Amelisweerd

24 juni 2012

De verhuizing van het Armando Museum naar landhuis Oud-Amelisweerd in Bunnik gaat door. De Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met een krediet van 1,6 miljoen euro voor de restauratie van het landhuis en het overdragen van het beheer ervan aan de Stichting Museum Oud-Amelisweerd.

Kamerdebat over adviezen Raad voor Cultuur

22 juni 2012

Tijdens het overleg in de Tweede Kamer over de subsidieadviezen van de Raad voor Cultuur VVD) op 21 juni kwamen CDA, PvdA, SP, D66 en GroenLinks op voor bedreigde instellingen buiten de Randstad, zoals Noorderlicht en dansgroep Club Guy & Roni. De Raad voor Cultuur beoordeelde eind mei 118 aanvragen van kunst- en cultuurinstellingen voor subsidie, waarvan er 73 een positief advies kregen. Zijlstra stelde het grootste deel van het advies over te zullen nemen. Tegen 62 adviezen is bezwaar gemaakt. Half juli zal de Raad voor Cultuur daar op reageren. Vervolgens neemt Zijlstra een besluit met Prinsjesdag.

Eén toegangskaart voor vijf Rotterdamse musea

21 juni 2012

Vijf Rotterdamse musea gaan één gezamenlijk ticket verkopen. Met het entreebewijs van 27,50 euro hebben bezoekers toegang tot de Kunsthal, het Nederlands Architectuurinstituut, Museum Boijmans Van Beuningen, Natuurhistorisch Museum en Chabot Museum. De vijf kunstinstellingen aan het Rotterdamse Museumpark hopen hiermee meer bezoekers te trekken. Het Museumparkticket is een half jaar geldig.

Fusie kunstopleidingen

21 juni 2012

Codarts (de hogeschool in Rotterdam) en de Hogeschool der Kunsten Den Haag gaan fuseren. Niet om geld te besparen, maar om het onderzoek en onderwijs op een hoger niveau te brengen.

Wetsvoorstel ter verbetering rechtspositie uitvoerende kunstenaars

21 juni 2012

Schrijvers, componisten en uitvoerende kunstenaars krijgen een sterkere rechtspositie om een billijke vergoeding te vragen voor hun werk. Daartoe is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend door de staatssecretarissen Teeven (Justitie, VVD) en Zijlstra (Cultuur, VVD). Het wetsvoorstel bevat een zogenoemde ‘bestsellerbepaling’. Dat betekent dat een maker een hogere vergoeding kan claimen als zijn werk een kassasucces blijkt te zijn. Ook wordt het makkelijker voor kunstenaars om contracten met exploitanten te ontbinden.

Gemeente Den Haag bezuinigt 20 procent op kunst en cultuur

21 juni 2012

Tientallen Haagse culturele instellingen krijgen de komende jaren geen gemeentelijke subsidie meer. Op een groot aantal instellingen wordt flink gekort. Dat staat in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur ‘Haagse Nieuwe’ met de cultuursubsidies voor de periode 2013 - 2016 van de gemeente Den Haag. Het college (PvdA, VVD, D66 en CDA) neemt het advies van een cultuurcommissie grotendeels over. Tot en met 2016 trekt Den Haag jaarlijks ruim 49 miljoen euro uit voor cultuursubsidies, een korting van zo'n 20 procent.