Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Rijksmuseum trekt dagelijks 8.400 bezoekers

29 april 2013

Het Rijksmuseum ontving in de eerste week na heropening dagelijks 8.402 bezoekers. Dat zijn er 5.758 meer dan afgelopen jaar, toen alleen de topstukken te zien waren in de Philipsvleugel. In het laatste jaar voor de sluiting van het hoofdgebouw, in 2002, kwamen ruim 3.000 mensen per dag naar het museum.

Impuls van 7,7 miljoen voor onderzoek binnen topsector Creatieve industrie

29 april 2013

NWO en TNO investeren in totaal 7,7 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek binnen de topsector Creatieve industrie. Het programma Creatieve industrie is een gezamenlijk initiatief van NWO Geesteswetenschappen, NWO Exacte Wetenschappen, NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen, het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) en TNO. Het doel is om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor de creatieve industrie, nieuwe kennis te ontwikkelen en verbindingen tot stand te brengen tussen wetenschap en praktijk. De onderzoeksprojecten van NWO en TNO sluiten aan bij de innovatieagenda's van de zeven innovatienetwerken binnen de topsector: Next fashion, Design, Cultural heritage, CI Next, Media & ICT, Games en Built environment. Meer informatie over de 21 onderzoeksprojecten
Zie ook Boekman 93 Creatieve industrie

 

Daling sponsoring en giften voor cultuursector

26 april 2013

Met een daling van ruim 4,7 miljard euro in 2009 naar krap 4,25 miljard euro in 2011 hebben de goede doelen bijna een half miljard euro minder ontvangen. De cultuursector ontving in 2009 nog 454 miljoen euro van bedrijven en huishoudens, in 2011 287 miljoen euro. Vooral de sponsoring door bedrijven loopt hard terug: van 296 naar 124 miljoen euro. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland van de Werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit. De economische crisis is volgens de onderzoekers de oorzaak van de daling. Bron: NRC Handelsblad

Extra subsidie voor herbestemming monumenten

25 april 2013

Voor 500 leegstaande monumenten en karakteristieke gebouwen start binnenkort een onderzoek naar herbestemming. Bij 20 gebouwen worden bovendien noodvoorzieningen getroffen om verval tegen te gaan. De onderzoeken en noodvoorzieningen worden mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Minister van Cultuur, Jet Bussemaker heeft het budget van de regeling eenmalig opgehoogd met 3,8 miljoen tot 6,2 miljoen euro.

Kwaliteit staat centraal bij Erfgoedinspectie

25 april 2013

Kwaliteit staat centraal in het werkprogramma 2013-2014 van de Erfgoedinspectie. Met als doel duurzaam behoud en goede toegankelijkheid van het erfgoed en overheidsinformatie, streeft de Erfgoedinspectie naar zoveel mogelijk interne kwaliteitsborging door de instellingen zèlf.

Dependance van Museum voor Realisme voor Willink

24 april 2013

Het nieuwe Museum voor Realisme in Gorssel van zakenman Hans Melchers krijgt een dependance in Ruurlo die volledig wordt gewijd aan de magisch-realistische schilder Carel Willink (1900-1983). In de hoofdvestiging van het museum wordt vanaf 2015 een groot deel van de voormalige Scheringa-collectie tentoongesteld.

Sylvia Dornseiffer vertrekt per 1 juni bij AFK

24 april 2013

Sylvia Dornseiffer vertrekt per 1 juni als directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Dornseiffer was sinds maart 2010 directeur bij het fonds en heeft er vernieuwingen ingezet, zoals een crowdfundingfonds voor kunstenaars en een speciale cultuurlening. Het budget van het AFK is door de gemeente Amsterdam van jaarlijks 9,7 miljoen teruggebracht tot 7,9 miljoen euro.  Wegens de bezuinigingen wordt Dornseiffers vacature niet vervuld, en krijgt het fonds een eenhoofdige directie.

Nationale Muziekbibliotheek in Den Haag

24 april 2013

Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) heeft samen met het Nederlands Muziekinstituut (NMI), het Koninklijk Conservatorium en de Openbare Bibliotheek van Den Haag een plan ontworpen voor een Nationale Muziekbibliotheek, een nationale collectie bladmuziek. Daarmee zou de bladmuziekbibliotheek van het MCO gered zijn. In 2018 moet de Nationale Muziekbibliotheek de deuren openen op drie locaties in Den Haag. Voor meer informatie: Muziekbibliotheek van de Omroep

Nieuw tijdschrift Preview Arthouse

23 april 2013

Op 25 april verschijnt Preview Arthouse, een nieuw gratis tijdschrift over filmhuisfilm. Het blad verschijnt tien keer per jaar en wordt, net als het bioscoopblad Preview Magazine, uitgegeven door Boomerang. Het tijdschrift zal recensies, voorbeschouwingen, achtergrondstukken en interviews bevatten.

Kijkcijfers online video

23 april 2013

Stichting Kijkonderzoek (SKO) gaat vanaf dit jaar kijkcijfers bijhouden van de online videomarkt, omdat het traditionele meten van televisiecontent op televisie niet langer afdoende is. Voor de kijkcijfermetingen wordt gekeken naar live streams van zenders via bijvoorbeeld ZIGGO, UPC en KPN.

Extra ondersteuning werklozen culturele sector

22 april 2013

Ontslagen werknemers in de culturele sector kunnen vanaf mei 2013 extra ondersteuning krijgen bij het vinden van een andere baan. Federatie Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC), OCW en het UWV hebben hiervoor Servicepunten Kunst & Cultuur opgericht die ondersteuning bieden aan werknemers die als gevolg van de bezuinigingen op de Rijkscultuursubsidies hun baan zijn kwijtgeraakt of hiermee binnen afzienbare tijd worden geconfronteerd. In aanvulling op de reguliere dienstverlening van UWV bestaat er via dit servicepunt de mogelijkheid om maatwerkondersteuning te krijgen in het zoeken naar een nieuwe baan.

RCE draagt Collectiewijzer over aan Stichting E30

22 april 2013

Tijdens de Nederlandse Restauratiebeurs van 18 t/m 20 april in Den Bosch heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Collectiewijzer overgedragen aan Stichting E30. Het Collectiewijzer-netwerk zorgt voor kennisoverdracht, nieuwsvoorziening, opinie en speelt een verbindende rol tussen professionals op gebied van o.a. collectiebeheer, -behoud, -management, restauratie, (preventieve) conservering en waardering van roerende (museale) erfgoedcollecties. Ook is de nieuwe website MijnMonument.nl gelanceerd, waar monumenteigenaren en liefhebbers van monumenten ervaringen kunnen uitwisselen.

Nationaal Theater Fonds (NTF) ondersteunt voorstellingen

22 april 2013

Opera Zuid en jeugdgezelschap Gezelschap Maas ontvangen als eerste theatergezelschappen financiële steun van het vorig jaar door Albert Verlinde opgerichte Nationaal Theater Fonds (NTF). De stichting staat garant voor 30 duizend euro bij twee voorstellingen. Acht gezelschappen dienden een aanvraag in bij het NTF. Bron: de Volkskrant

Reorganisatie Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)

22 april 2013

Een ingrijpende reorganisatie bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) zal ten koste gaan van circa 90 arbeidsplaatsen. Het KIT stopt met een aantal activiteiten, zoals de publieksgerichte diensten van de KIT Bibliotheek. Naast de afdeling Information & Library Services valt een groot deel van het banenverlies onder het ondersteunend personeel en in het museum. Voor de museale activiteiten en de erfgoedcollectie zet het KIT in op verdere samenwerking en eventuele integratie met het Museum Volkenkunde in Leiden en het Afrikamuseum in Berg en Dal, waarbij de huidige presentatieplek in Amsterdam gehandhaafd wordt.

Johannes Vermeer Prijs 2013 naar Rem Koolhaas

18 april 2013

De Johannes Vermeer Prijs 2013, staatsprijs voor de kunsten, is toegekend aan architect en essayist Rem Koolhaas. De prijs wordt hem verleend vanwege zijn enorme betekenis voor de architectuur en stedenbouw. Koolhaas heeft niet alleen een uitzonderlijke staat van dienst als ontwerper en bouwer, ook zijn bijdrage aan het internationale debat over bouwkunst is steeds opnieuw essentieel voor allen die betrokken zijn bij de strategische planning van metropolen.

Samenwerking Curaçao en RCE erfgoedbehoud

18 april 2013

Minister Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning op Curaçao heeft 15 april een bezoek gebracht aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Minister Balborda gaf aan dat Curaçao de samenwerking wil voortzetten, waarbij de focus ligt op de documentatie en het behoud van kunst en cultuur op Curaçao.

'Koninklijk' Concertgebouw

17 april 2013

Het Concertgebouw in Amsterdam, dat dit jaar 125 jaar bestaat, heeft het predicaat 'Koninklijk' gekregen.

Extra bezuinigingen publieke omroep blijven in stand

17 april 2013

Staatssecretaris Sander Dekker (Media) wil haast maken met de omroepfusies en houdt vast aan de extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep vanaf 2016. Dat bleek 16 april in de Tweede Kamer. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam wil dat de coalitie zoekt naar een breed politiek draagvlak om te voorkomen dat de publieke omroep in de toekomst een speelbal blijft van de politiek.

Oppositie tegen extra bezuinigingen publieke omroep

16 april 2013

Vandaag praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Sander Dekker over het mediabeleid. De extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep die in het regeerakkoord is afgesproken, moet van tafel. Aldus Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Segers wil ook dat een deel van de programma's van de levensbeschouwelijke omroepen die gaan verdwijnen worden overgenomen door andere omroepen. Bron: de Volkskrant

Publieke omroepen schrappen banen

16 april 2013

Vanwege de bezuinigingen verdwijnen er bij de VPRO 61 banen. In de hervormingsplannen voor het publieke bestel blijft de VPRO overeind als zelfstandige omroep. In totaal daalt de formatie van 308 naar 247 voltijdbanen. Ook bij andere omroepen vallen ontslagen door de bezuinigingen. Volgens vakblad Villamedia hebben de gefuseerde publieke omroepen TROS en AVRO bij het UWV collectief ontslag aangevraagd voor in totaal zo’n 50 mensen (41 banen). Bij BNN/VARA verdwijnen 29 banen, bij NCRV/KRO 57 banen.

Minister Bussemaker doet beroep op veld via LinkedIn

16 april 2013

Minister Bussemaker van Cultuur vraagt betrokkenen bij cultuureducatie via LinkedIn om hun visie op de betekenis van creatieve vaardigheden voor de samenleving en de rol van het onderwijs. Zij vraagt: Welke creatieve vaardigheden worden volgens u van belang in de toekomst? Hoe zou het onderwijs hier op in kunnen spelen? Welke goede voorbeelden kunt u noemen? Wat zou er moeten gebeuren om het nog beter te doen? Voor de zomer stuurt de minister de Tweede Kamer haar visie op cultuurbeleid, met een belangrijke rol daarin voor cultuureducatie. Ter voorbereiding voert Bussemaker rondetafelgesprekken met het veld; op 25 april met ondernemers en docenten over cultuureducatie. De reacties op de LinkedIn-discussie worden ingebracht bij dit gesprek.
 

Rijksmuseum geopend

15 april 2013

Koningin Beatrix heropende zaterdag 14 april het Rijksmuseum. Circa 20.000 mensen hebben het museum tussen 13 uur en middernacht bezocht voor een gratis toer langs de hoogtepunten.

Minder bezoekers Theater Carré

15 april 2013

Het aantal bezoekers van het Amsterdamse theater Carré is in 2012 met ruim 47.000 gedaald tot onder de 300.000. Dat blijkt uit cijfers van het bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Amsterdam. Het gemiddelde bezoek kwam voor het eerst sinds 2006 onder de grens van 1.000 bezoekers per voorstelling. Daarmee zakt het aantal bezoekers aanzienlijk sneller dan in de overige theaters in Amsterdam. In 2012 daalde het totale theaterbezoek in de hoofdstad met slechts 0,03 procent. Bron: de Volkskrant

Filmtop krijgt vervolg

12 april 2013

De filmtop van donderdag 11 april verdient een vervolg. Dat concludeerde minister Jet Bussemaker (Cultuur) donderdag na afloop van de bijeenkomst met filmmakers, acteurs en de bioscoopbranche over de toekomst van de Nederlandse film, georganiseerd door het Filmfonds en het ministerie. De professionals gaven Bussemaker en Kamp (Economische Zaken) inzicht in filmfinanciering en wat er speelt in de filmbranche op nationaal en internationaal niveau. Bussemaker wil onderzoeken of en hoe de sector kan aansluiten bij het topsectorenbeleid voor de creatieve industrie.

Arbeidsplaatsen weg bij Christie's Amsterdam

11 april 2013

Bij veilinghuis Christie’s in Amsterdam zullen ongeveer 30 medewerkers weg moeten, de helft van het aantal werknemers. Christie’s probeert mensen onder te brengen bij andere vestigingen. Bron: NRC Handelsblad.

Toekomst Grote Prijs van Nederland onzeker

10 april 2013

Het voortbestaan van de Grote Prijs van Nederland staat op losse schroeven omdat er nog geen sponsor is gevonden. Dat zei Arjen Davidse van Promotie Podiumkunsten in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting van experts en muzikanten over mogelijkheden om de Nederlandse popsector te ondersteunen, op initiatief van SP en PvdA. In het kader van bezuinigingen heeft de overheid besloten dat de Grote Prijs ook particuliere investeerders moet vinden. Bron: de Volkskrant

Nieuwe belangenbehartiger amateurkunsten

8 april 2013

Eind 2012 is de stichting Kunstliga opgericht, een landelijke belangenbehartiger voor de amateurkunsten. Drie kwartiermakers vormen een werkbestuur en zoeken nu nieuwe bestuursleden. Tijdens de afsluiting van de Week van Amateurkunst (WAK) op 1 juni is er een bijeenkomst waarin een voltallig bestuur wordt geïnstalleerd. Bron: www.lkca.nl

Regelingen ondersteuning/stimulering popsector

8 april 2013

Op verzoek van de Tweede Kamers bood minister Bussemaker vandaag een overzicht van de bestaande regelingen met betrekking tot ondersteuning/stimulering (inclusief de bijbehorende budgetten) van de popsector, inclusief een overzicht van de wijzigingen die daarin de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden. 

Bijna €60 miljoen voor cultuur in Oost-Nederland

8 april 2013

Oost-Nederland kan de komende periode (2013-2016) een kleine €60 miljoen per jaar aan cultuursubsidie van het Rijk tegemoet zien. Minister Bussemaker (OCW) heeft hierover afspraken gemaakt met provincie- en gemeentebestuurders uit Gelderland en Overijssel in de Cultuurconvenant Landsdeel Oost 2013 – 2016. Het leeuwendeel van de subsidie bestaat uit geld uit de zogeheten basisinfrastructuur: ongeveer €54 miljoen. Daarnaast gaat er een kleine €4 miljoen uit het Fonds Podiumkunsten en het Fonds Cultuurparticipatie naar Landsdeel Oost. Voor cultuureducatie is €630.000 beschikbaar.

Rondetafelgesprekken Kunsten '92

8 april 2013

Kunsten ’92 organiseert in negen regio’s van Nederland rondetafelgesprekken, vooruitlopend op de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, bedoeld voor vertegenwoordigers van politiek en sector. Welke prioriteiten willen we aan de gemeentelijke politiek meegeven? Hoe kunnen we er voor zorgen dat het lokale belang van kunst en cultuur zo goed mogelijk op het netvlies van burgers en politici komt? Thema's en data

Reacties op het vernieuwde Rijksmuseum

8 april 2013

Op 13 april opent het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam de deuren voor het publiek na een verbouwing van tien jaar. De pers mocht 4 april alvast een kijkje nemen. Overzicht van reacties uit nationale en internationale media. Bron: de Volkskrant. Toespraak van minister Bussemaker tijdens de persconferentie en voortgangsbrief van de minister aan de Tweede Kamer.

Beroeps Organisatie Kunstenaars

4 april 2013

Uit ongenoegen over de wijze waarop bestaande organisaties de belangen van professionele kunstenaars behartigen hebben kunstenaar Henk Hofstra, marketeer Frits Habing en econoom Jan Groen Stichting BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars) opgericht. De nieuwe beroepsorganisatie voor beeldende kunstenaars heeft als doel de professionele kunstenaar te helpen in zijn ondernemerschap. Bron: Nieuwsbank

Thema's in nieuwe visie op museumbeleid bekend gemaakt

2 april 2013

Het bereiken van een zo breed en groot mogelijk publiek, educatie en de zichtbaarheid van collecties worden de thema’s in de visiebrief over museumbeleid, die minister Bussemaker voor de zomer naar de Tweede Kamer zal sturen. Zo schrijft de minister in een eerste reactie op het advies van de Raad voor Cultuur Ontgrenzen en verbinden : naar een nieuw museumbestel. Bij het vormgeven van het nieuwe beleid maakt ze naast het advies ook gebruik van het rapport Musea voor morgen van de commissie Asscher-Vonk. In maart en april 2013 spreekt de minister met de sectorverenigingen de Nederlandse Museumvereniging en de Vereniging van Rijksmusea, IPO, VNG, individuele musea, bestaande samenwerkingsverbanden en andere deskundigen, waarna ze voor de zomer haar visiebrief naar de Kamer zal sturen.