Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Blockbusterfonds investeert 2 miljoen in vijf projecten

31 mei 2013

Het Blockbusterfonds investeert 2 miljoen euro in vijf culturele projecten: de modebiënnale in Arnhem, de tentoonstelling van de Dode Zee-rollen in het Drents Museum te Assen, De Petra tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, de Malevich-overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam en het Amsterdam Light Festival. Bron: NRC Handelsblad

Rijksakademie hoeft niet te verhuizen

31 mei 2013

Het ministerie van OCW, de Rijksgebouwendienst, de gemeente Amsterdam en de Stichting Rijksakademie werken aan een constructie om te voorkomen dat de postdoctorale opleiding voor beeldende kunst het pand aan de Sarphatistraat in Amsterdam moet verlaten, ondanks de drastische korting van de subsidie. Kern van de afspraak is dat de gemeente Amsterdam het pand koopt van het Rijk en daarna de grond in erfpacht verstrekt aan de Stichting Rijksakademie. Bron: NRC Handelsblad

Sluiting dreigt voor Museum Jan Cunen

31 mei 2013

De gemeente Oss wil op korte termijn een half miljoen euro bezuinigen op het Museum Jan Cunen en het Osse Stadsarchief. Tot nu toe kreeg de instelling jaarlijks 864.000 euro. De gemeente wil in plaats van het museum een educatief centrum oprichten binnen een bestaande locatie, bijvoorbeeld de plaatselijke bibliotheek. Lees verder

Pleidooi voor afschaffen kortingen op cultuur voor 65-plussers

30 mei 2013

In dagblad Trouw van 29 mei hielden topeconomen Barbara Baarsma en Henriëtte Prast een pleidooi voor het afschaffen van kortingen voor 65-plussers op cultuur en openbaar vervoer. De verlaagde toegangsprijzen voor o.a. theaters, musea, bioscopen en bibliotheken zouden hun doel voorbij schieten, omdat rijkere ouderen er het meest van profiteren. Het pleidooi van Baarsma en Prast wordt in politiek Den Haag niet breed ondersteund. GroenLinks ziet wél wat in de argumenten, SP en 50Plus wijzen op het sociale aspect en CDA, PvdA en D66 vinden het niet primair een zaak van de landelijke politiek.
Trouw

Amsterdam lid van World Cities Culture Forum

28 mei 2013

Amsterdam is toegetreden tot het World Cities Culture Forum, een netwerk van wereldsteden die een belangrijke bijdrage leveren aan kunst en cultuur in het publieke leven. De leden (Londen, Parijs, New York en Shanghai, Tokyo, Berlijn, Johannesburg, Mumbai, Sydney, Sao Paulo, Istanbul en Singapore) organiseren onder meer gezamenlijke internationale evenementen. Volgens de Volkskrant heeft de Londense burgemeester Boris Johnson Amsterdam uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het forum.

Utrecht wil vanaf 2017 bezuinigen op cultuur

28 mei 2013

De gemeente Utrecht heeft in haar Voorjaarsnota aangekondigd het budget van de drie grote culturele instellingen in de stad, muziekcentrum Tivoli Vredenburg, de Stadsschouwburg en het Centraal Museum, vanaf 2017 met 200.000 euro per instelling te verlagen. Daarnaast wil de gemeente 500.000 euro korten op de subsidie aan wereldmuziekpodium RASA. De Voorjaarsnota wordt eind juni behandeld in de gemeenteraad.

Free Record Shop failliet

28 mei 2013

De Free Record Shop Nederland is officieel failliet verklaard. Het gaat om 141 filialen in Nederland waar 755 mensen werken. Onder de bv's die failliet zijn verklaard zitten ook Fame Music en Van Leest Platenzaken. De Free Record Shop had in Nederland een marktaandeel van 25 tot 30%.
Bron: NRC

Internationale taak voor Promotie Podiumkunsten

28 mei 2013

Dankzij een subsidie van het Fonds Podiumkunsten kan Promotie Podiumkunsten het komende jaar de Nederlandse podiumkunsten in het buitenland promoten. Bovendien kunnen dankzij het ministerie van Buitenlandse Zaken de komende vier jaar gericht internationale professionals naar Nederland worden gehaald, met als doel deze te interesseren in, en in contact te brengen met de Nederlandse podiumkunstensector. Hiermee blijven voor een groot deel de internationale taken van de opgeheven sectorinstituten Theater Instituut Nederland (TIN) en Muziek Centrum Nederland (MCN) behouden.
Meer informatie

Minder deelnemers Week van de Amateurkunst

24 mei 2013

Aan de Week van de Amateurkunst (WAK) die zaterdag van start gaat, doen veel minder gemeenten mee dan in voorgaande jaren. Van de 125 gemeenten die in 2012 meededen zijn er nog maar 55 over. Organisator Tom de Rooij zegt in de Volkskrant van 24 mei 2013 dat gemeenten afhaken uit bezuinigingsoverwegingen.

Bibliotheek KIT ontmanteld

24 mei 2013

De bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) moet zijn collectie (900 duizend boeken, kaarten, tijdschriften en andere documenten) ontmantelen vanwege bezuinigingen. Het instituut vraagt andere bibliotheken of er interesse is de stukken over te nemen. Stukken die overblijven, verdwijnen in de papiercontainer, aldus de Volkskrant. De publieksbibliotheek van het KIT is al gesloten. Er verdwijnen 32 van de 33 banen.

Museum Boijmans Van Beuningen bouwt openbaar depot

23 mei 2013

Museum Boijmans Van Beuningen gaat een openbaar depot bouwen dat toegankelijk zal zijn voor publiek. Het museum wil daarmee de zichtbaarheid van de kunst vergroten. De kosten bedragen ongeveer veertig miljoen euro. De komende vier jaar ontvangt het museum in ieder geval 9,2 miljoen euro van de gemeente. 

Amsterdam krijgt Danshuis

21 mei 2013

De gemeente Amsterdam trekt 1,8 miljoen euro uit voor het Danshuis Amsterdam, te realiseren in de voormalige Storkfabriek in Amsterdam. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) krijgt een half miljoen euro voor freelance dansprojecten die worden gemaakt in het Danshuis. Bron: Theaterkrant

Toekomst Tropenmuseum ongewis

21 mei 2013

De toekomst van het Tropenmuseum in Amsterdam is ongewis. Uit een intern reorganisatieplan blijkt dat het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), waar het museum een onderdeel van is, het museum wil afstoten. De helft van de medewerkers werd vorige week ontslagen. Bron: de Volkskrant

Kunst voor de Noord-Zuidlijn

21 mei 2013

De gemeente Amsterdam heeft bekendgemaakt welke kunstenaars werken mogen maken voor de metrostations langs de Noord-Zuidlijn, die in 2017 gaat rijden. Onder hen zijn Fiona Tan, Jennifer Tee, Harmen Liemburg en het het kunstenaarsduo Persijn Broersen en Margit Lukács. Bron: Het Parool

Toename aantal bezoekers KunstRai

21 mei 2013

De KunstRai in Amsterdam is dit jaar door ruim 15.000 mensen bezocht, 20 procent meer dan vorig jaar. De totale omzet is niet bekend, maar veel galerieën meldden goede verkopen. Bron: de Volkskrant

Huis Doorn blijft open

17 mei 2013

Het museum Huis Doorn blijft open voor het publiek. Het voormalig onderkomen van keizer Wilhelm II presenteert naast de originele inrichting vanaf september een permanente collectie over de Eerste Wereldoorlog. De overheid halveerde vorig jaar de subsidie tot 200.000 euro per jaar, waardoor sluiting nabij leek.

Cultuurconvenant Midden-Nederland 2013-2016 ondertekend

16 mei 2013

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker, wethouders van gemeenten Utrecht, Amersfoort en Almere en gedeputeerden van provincies Utrecht en Flevoland hebben op 15 mei het Cultuurconvenant Midden-Nederland 2013-2016 ondertekend. Hierin spreken de overheden af dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de culturele infrastructuur in de regio, en dat ze elkaar op de hoogte houden van hun plannen.
Meer informatie

Nederlandse ambassade neemt rol Institut Néerlandais over

16 mei 2013

Omdat de subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Institut Néerlandais wordt stopgezet, zal de Nederlandse ambassade in Parijs deze rol van het instituut overnemen. In zijn advies aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken schrijft de Raad voor Cultuur dat de ambassade zich vooral moet inspannen om Nederlandse kunstenaars en culturele instellingen toegang te verlenen tot Franse podia die ertoe doen. De Raad voor Cultuur vindt dat het Institut Néerlandais zorgvuldig moet worden afgebouwd zodat de netwerk en expertise behouden blijven. Door de subsidie aan dit instituut stop te zetten, komt er 2 miljoen euro beschikbaar. De raad adviseert dit bedrag aan te wenden voor het internationaal cultuurbeleid, inclusief Frankrijk.
Meer informatie

Bussemaker praat met archeologiesector

16 mei 2013

Minister Bussemaker kreeg tijdens een kennismaking met vertegenwoordigers van de Nederlandse archeologiesector een advies over het kwaliteitssysteem archeologie overhandigd door Kees Meijler, voorzitter van het Centraal College van Deskundigen in de Archeologie (CCvD). Gespreksonderwerpen waren onder andere de gevolgen van de crisis voor het archeologisch bedrijfsleven, het belang van de archeologie voor de samenleving, publieksbereik en educatie.

Clayde Menso directeur AFK

16 mei 2013

Clayde Menso wordt de nieuwe directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Hij is de opvolger van Sylvia Dornseiffer. Menso is sinds 2007 adjunct-directeur van het AFK.

Bouw Caldic Museum in Wassenaar toegestaan

15 mei 2013

Zakenman Joop van Caldenborgh mag van de gemeenteraad van Wassenaar deze zomer aanvang maken met de bouw van het Caldic Museum op het landgoed Voorlinden. Van Caldenborgh wil in het museum zijn collectie van hedendaagse kunst onderbrengen. Eind 2015 hoopt het Caldic Museum zijn deuren te openen. Bron: NRC Handelsblad

Ocker van Munster nieuwe directeur LKCA

14 mei 2013

Met ingang van 1 september 2013 is Ocker van Munster benoemd als nieuwe directeur van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) in Utrecht. Hij volgt hiermee interim-directeur Piet Hagenaars op. Momenteel is Van Munster nog werkzaam als directeur van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). Het LKCA is dit jaar voortgekomen uit een fusie van Cultuurnetwerk Nederland en Kunstfactor. 

Brief over budget Creatief Europa

13 mei 2013

In een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer leggen European Cultural Foundation, Kunsten ’92, Cultuur-Ondernemen, Eurosonic Noorderslag, Buma Cultuur en Triodos Bank uit waarom het belangrijk is om het budget van Creatief Europa,het nieuwe EU-programma voor cultuur en media 2014-2020, in stand te houden. Aanleiding is een voorstel van de Europese Commissie om het budget te verlagen van €1,8 miljard tot €1,29 miljard. Op 14 mei vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats voor de OJCS (Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport)-raad, tevens ter voorbereiding op de vergadering van alle EU-ministers van Cultuur op 16 en 17 mei 2013 in Brussel. Daar zullen zij een oordeel vellen over het voorstel.

OCW Kerncijfers 2008-2012

13 mei 2013

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteert in Kerncijfers 2008-2012 de meest recente cijfers over de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en wetenschap, plus een korte analyse. Het hoofdstuk ‘Cultuur en media’ bevat gegevens over de Nederlandse film, de podiumkunsten, pers en omroep, openbare bibliotheken en cultureel erfgoed.

Afschaffing WW-regeling artiesten uitgesteld

9 mei 2013

De WW-artiestenregeling wordt toch niet per 1 juni afgeschaft, maar blijft tot 1 januari 2014 op het huidige niveau. Minister Asscher (SZW) is bereid mee te werken aan een compensatieregeling voor musici en artiesten die tijdelijk zonder werk zitten. Lees verder

SCP-onderzoek naar kunstminnend Nederland

8 mei 2013

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht hoe kunstminnend Nederland is. Er blijken meer mensen in populaire, dan in gecanoniseerde kunst geïnteresseerd. De geïnteresseerden in gecanoniseerde respectievelijk populaire kunstvormen gaan in gelijke mate daadwerkelijk over tot bezoek. Omdat populaire kunst meer geïnteresseerden telt, telt het ook meer bezoekers. Circa twee derde van de geïnteresseerden gaat niet over tot bezoek. ‘Het kwam er gewoon niet van’ is de meest genoemde reden. Een sterke interesse vergroot de kans op bezoek en verhoogt de bezoekfrequentie. Kunstminnend Nederland

Bibliotheken bieden muziekservice

2 mei 2013

Bibliotheken bieden een eigen muziekservice EMuziek, waar leden maandelijks 150 liedjes gratis kunnen downloaden. Bibliotheek.nl en de Centrale Discotheek Rotterdam zijn een pilot begonnen, waar bibliotheekleden met hun pasnummer en wachtwoord kunnen inloggen en de liedjes beluisteren.

Van Gogh Museum in Amsterdam weer open

1 mei 2013

Het Van Gogh Museum in Amsterdam opent vandaag na een renovatie van zeven maanden zijn deuren met de jubileumtentoonstelling Van Gogh aan het werk. De tentoonstelling, die acht jaar onderzoek afsluit, laat aan de hand van zo’n 200 werken van Van Gogh en tijdgenoten de ontwikkeling van de schilder zien. De tentoonstelling is tot en met 12 januari 2014.