Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Gestolen doeken Van Gogh teruggevonden

30 september 2016

In Napels zijn twee schilderijen van Vincent van Gogh teruggevonden die veertien jaar geleden zijn gestolen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het gaat om de schilderijen 'Zeegezicht bij Scheveningen' (1882) en 'Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen' (1884-1885). De werken zijn teruggevonden tijdens een operatie van de Italiaanse Guardia di Finanza, het team dat onderzoek doet naar georganiseerde criminaliteit. 

De diefstal in 2002 leidde tot veel ophef over de beveiliging van musea.
Bron: de Volkskrant

Wim Pijbes alweer weg bij museum Voorlinden

27 september 2016

Wim Pijbes vertrekt als directeur bij het onlangs geopende Museum Voorlinden. Pijbes zegt niet tevreden te zijn met de invulling van de functie. Vanaf 1 oktober wordt hij weer bestuurslid van het museum, net zoals hij dat was voor zijn benoeming tot algemeen directeur. Artistiek directeur Suzanne Swarts volgt Wim Pijbes op.
Bron: Volkskrant

Einde fiscale aftrek monumenteneigenaren

22 september 2016

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) vraagt minister Bussemaker de in de Miljoenennota aangekondigde afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten voor monumenteneigenaren terug te draaien. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten kunnen nu nog 80 procent van de gemaakte onderhoudskosten van hun inkomen aftrekken. Met de afschaffing van deze aftrek bezuinigt de minister van OCW 25 miljoen euro.

De FIM vreest dat hierdoor minder onderhoud aan monumenten wordt uitgevoerd, waardoor dure restauraties op termijn weer nodig zijn. Bovendien begrijpt de federatie niet waarom vooruitlopend op een herziening van het stelsel van monumentenbehoud er nu reeds op één groep monumenteneigenaren fors wordt bezuinigd, een groep die staat voor de instandhouding van ruim 30.000 woonhuizen en andere monumenten.
Persbericht FIM, De Erfgoedstem (reacties)

Amsterdam indexeert cultuursubsidies

21 september 2016

Voor het eerst sinds 2012 worden in Amsterdam de subsidies van kunstinstellingen aangepast aan het prijspeil. De gemeente maakt daar met ingang van 2017 per jaar 5.9 miljoen euro voor vrij. Instellingen kunnen dat bedrag gebruiken om loonkosten te indexeren met honderd procent. Materieel (gebouwen en productiekosten) kan voor vijftig procent worden geïndexeerd. De maatregel is zowel van toepassing voor instellingen die via het Amsterdams Fonds voor de Kunst subsidie ontvangen als die in de 'A-Bis' vallen, zoals de Nationale Opera & Ballet en de Stadsschouwburg.

Maandag jongstleden organiseerde de Kunstraad nog een bijeenkomst om de negatieve gevolgen van het uitblijven van indexatie te belichten. Daar waren onder andere de directies van de Meervaart, het Amsterdamse Bostheater, het Nationale Ballet en het Holland Festival bij. Bron: Het Parool

Subsidietoekenningen culturele basisinfrastructuur 2017-2020

20 september 2016

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Bussemaker de besluiten over de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017-2020 bekend. In totaal kent het rijk in deze periode subsidie toe aan 88 culturele instellingen en 6 fondsen voor een bedrag van € 379,91 miljoen per jaar.

In de brief licht de minister de besluiten toe. Het eerste deel van de brief gaat in op de keuze om € 10 miljoen extra te investeren in de basisinfrastructuur, inclusief de zes cultuurfondsen. Dit bedrag komt vooral ten goede aan talentontwikkeling, cultuureducatie en publieksbereik, met name in de regio. Het tweede deel schetst de samenstelling van de basisinfrastructuur in de periode 2017-2020.

10 miljoen extra voor cultuur

20 september 2016

Vorig jaar juni maakte Bussemaker al bekend dat ze € 18,5 miljoen extra investeert in de culturele sector in de komende periode. Op Prinsjesdag werd bevestigd dat daar 10 miljoen aan toegevoegd wordt. Een belangrijk deel daarvan is bestemd voor festivals, cultuuronderwijs en talentontwikkeling. 3 miljoen is gereserveerd voor de festivals; daardoor is er geld voor alle 23 festivals die een positief advies hadden gekregen van het Fonds Podiumkunsten, maar waar nog geen budget voor was. Ook een aantal muziektheatergezelschappen kan rekenen op extra financiering. De minister investeert meer dan € 2,5 miljoen in regionaal cultureel aanbod. Via de cultuurfondsen gaat er extra geld naar festivals in de creatieve industrie (waaronder € 400.000 voor de Dutch Design Week), literaire festivals en talentontwikkeling in de regio. Ook is er meer geld beschikbaar om cultuur in het onderwijs verder te versterken. Via het Fonds voor Cultuurparticipatie komt er 1,2 miljoen euro extra om meer leerlingen in het vmbo te bereiken en 1,2 miljoen euro extra voor de impuls muziekonderwijs.
Lees verder

Cijfers poppodia en -festivals 2015

20 september 2016

Tijdens het congres Poppodia en -festivals op 14 september 2016 presenteerde de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) de jaarcijfers 2015 van de aangesloten leden. De publicatie geeft onder andere een overzicht van activiteiten, bezoek, werkgelegenheid, inkomsten en uitgaven van de poppodia.

8 ton voor EYE voor digitaal filmerfgoed

19 september 2016

Minister Bussemaker stelt dit jaar 8 ton beschikbaar aan het EYE Filmmuseum voor de digitalisering van filmerfgoed en het beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed. Vanaf 2017 investeert zij hier jaarlijks 1 miljoen euro in. Bron: Rijksoverheid.nl

Oproep Kunsten '92 aan Tweede Kamer

19 september 2016

Kunsten ’92 heeft de fractievoorzitters in de Tweede Kamer opgeroepen om tijdens de Algemene en financiële beschouwingen op 21 en 22 september extra ruimte te vragen voor kunst, cultuur en erfgoed.

De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid om bij het debat over de Cultuurbegroting extra middelen vrij te maken voor 2017 en daarna. In totaal is daarvoor op korte termijn 24 miljoen euro nodig. Steun hiervoor is zeer breed en komt van bestuurders uit het gehele land, vanuit regio’s en gemeenten en uit het culturele veld: de G4-gemeenten, bestuurders van BrabantStadLeeuwarden Culturele Hoofdstad, de BIS-theatergezelschappen en door de Kunst van Brabant. Bron: Kunsten '92

Einde subsidie Toneelgroep de Appel dichterbij

14 september 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft in het Meerjarenbeleidsplan aangegeven het negatieve advies over Toneelgroep de Appel over te nemen. De negatieve adviezen uit Bouwen aan kunst en cultuur van de Adviescommissie voor het Zuiderparktheater en Festival Classique worden niet overgenomen, beide instellingen krijgen van het college toch subsidie voor 2017-2020. Het totale budget wordt verhoogd van 51,7 miljoen tot 52 miljoen euro en het college zet in Ruimte voor de spelende mens Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 in op artistieke vernieuwing, publieksbereik en cultuuronderwijs.
Op 5 oktober bespreekt de commissie Samenleving het plan inhoudelijk, waarna op 4 november de gemeenteraad in de begrotingsbehandeling een definitief besluit neemt.
Bron: Gemeente Den Haag

Meer samenwerking Amsterdam en New York

14 september 2016

Wethouder Kajsa Ollongren (kunst en cultuur) heeft de resultaten van de kunstmissie naar New York bekend gemaakt:

De gemeente Amsterdam en New York gaan kennis en ervaringen uitwisselen en samenwerken op het gebied van spreiding van bezoekers, de rol van kunst en cultuur in citymarketing.

De openbare bibliotheek Amsterdam gaat samenwerken met die in New York, evenals de stadsarchieven.

Het New York Philharmonic komt in 2020 in Amsterdam het Mahler Feest openen dat het Koninklijk Concertgebouw organiseert.

Startuphub B. Amsterdam gaat een bedrijfsverzamelgebouw ontwikkelen en is aanwezen als officiële incubator voor Europese startups. 

Meer resultaten op de website van de gemeente Amsterdam, en website Dutch Culture USA

Van 7 tot en met 11 september gingen er meer dan zestig culturele instellingen naar New York, hoofdzakelijk uit Amsterdam maar ook enkele uit Rotterdam, Den Haag en Haarlem. De missie leidde eerder tot spanningen met minister Jet Bussemaker.

Suzanne Henning directeur van DuPho

13 september 2016

Suzanne Henning is per 5 september aangesteld als directeur van DuPho, beroepsorganisatie voor professionele fotografen. DuPho komt voort uit een fusie tussen FotografenFederatie BFN, GKf, MWF, PANL, SVFN en de leden van NVF en MPN zijn daarbij aangesloten. Persbericht

Wederom miljoen bezoekers Open Monumentendag

12 september 2016

Dit weekend bezochten circa 1 miljoen bezoekers de 5.000 opengestelde monumenten tijdens de 30ste BankGiro Loterij Open Monumentendag met als thema ‘Iconen en symbolen’. Dit is gelijk aan vorig jaar. Uit het tweejaarlijkse onderzoek van Right Marktonderzoek in opdracht van Open Monumentendag blijkt dat er veel draagvlak is in Nederland: 89% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat monumentaal erfgoed behouden blijft. 58% maakt zich zorgen over de leegstand, achteruitgang of het verdwijnen van monumenten.
Persbericht

Toneelgroep De Appel wil koers veranderen

9 september 2016

De adviescommissie van de gemeente Den Haag gaf voor de zomer Toneelgroep De Appel een negatief subsidieadvies. De meerjarenaanvraag voor het Kunstenplan 2017-2020 was volgens de commissie op alle fronten – kwaliteit, positionering, bedrijfsvoering – onder de maat.

De Appel vroeg een structurele subsidie van ruim 2,2 miljoen euro per jaar aan, 250 duizend euro meer dan het dit kunstenplan ontvangt. Met dit extra bedrag wil het gezelschap zijn jaarlijkse structureel tekort oplossen en de bedrijfsvoering gezond maken. De commissie adviseert de aanvraag in zijn geheel niet te honoreren. Mogelijk komt er nog wel 500.000 euro beschikbaar voor talenontwikkeling. De Appel heeft inmiddels een nieuw plan ingediend bij de cultuurwethouder Joris Wijsmuller.

Toneelgroep de Appel wil nu in afgeslankte vorm verder. Onlangs stapte de artistiek leider Arie de Mol vrijwillig op. Bron: Volkskrant

Miljoenen voor laaggeletterden

8 september 2016

Minister Bussemaker steekt €5 miljoen in lokale en regionale initiatieven om laaggeletterdheid te bestrijden en in taalscholing voor laagtaalvaardige werknemers. Dat maakt ze bekend in een voorlichtingsvideo die vandaag online gaat ter gelegenheid van de Week van de Alfabetisering.

Laagdrempelige initiatieven kunnen maximaal €50.000 subsidie krijgen als zij concrete, activiteiten organiseren waarmee zij laaggeletterdheid voorkomen of tegengaan. Voorwaarde voor subsidie is dat de indiener een derde van het aangevraagde bedrag zelf inlegt.

Ook werkgevers kunnen aanspraak maken op maximaal € 50.000 subsidie voor taaltrajecten voor zogeheten ‘laagtaalvaardige’ werknemers. Meer dan de helft van de laaggeletterden in Nederland heeft werk, maar deze groep is door hun beperkte taalvaardigheid minder productief en heeft minder mogelijkheden om door te groeien.

Met de subsidieregeling wil minister Bussemaker een nieuwe bijdrage leveren aan de strijd tegen laaggeletterdheid. Het kabinet investeert dit jaar ruim €74 miljoen in het tegengaan en bestrijden van laaggeletterdheid. Voor het eerst stelt het kabinet hierbij concrete doelen: zo moeten 45.000 volwassenen in de periode 2016-18 aan een taalcursus beginnen. Ook moeten dit jaar 15.000 mensen worden bereikt en 5000 nieuwe taalvrijwilligers worden getraind om onder meer wachtlijsten weg te werken. Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Culturele missie naar New York geeft spanningen.

7 september 2016

Het is een primeur: de gemeente Amsterdam gaat voor het eerst met een volledig culturele missie naar het buitenland. Kajsa Ollongren, Amsterdamse wethouder Kunst en locoburgemeester, gaat met een delegatie van culturele instellingen New York bezoeken.

De culturele missie moet dienen als signaal: kunst en cultuur is voor Amsterdam een cruciale sector, die moet er niet een beetje bijhangen.Verwacht wordt dat er samenwerkingsovereenkomsten met Amerikaanse instellingen zullen worden gesloten.

Ollongren zet met de missie in op de toekomst van deze instellingen. Ze vindt het belangrijk dat deze internationale relaties hebben. Kunst en cultuur bepalen de identiteit en de aantrekkingskracht van de stad.

Dergelijke missies worden doorgaans geleid door de verantwoordelijke bewindspersoon in Den Haag, in dit geval PvdA-minister Jet Bussemaker van Cultuur. Minister Bussemaker heeft Amsterdam om opheldering gevraagd. "Ik heb de gemeente aangesproken omdat er ook veel instellingen meereizen die landelijk subsidie ontvangen."

Dat de missie spanningen kan opleveren voor instellingen die ook rijkssubsidie ontvangen, geeft Ollongren toe, want het Rijk verwacht van die Amsterdamse instellingen dat ze zich ook elders in het land vertonen. "Als er een lijst zou zijn voor de beste culturele steden, dan zou Amsterdam tot de top 5 moeten behoren".

Een puur Amsterdamse missie is het echter niet: het Internationaal Film Festival in Rotterdam gaat bijvoorbeeld ook mee, net als het Frans Halsmuseum (Haarlem) en het Nederlands Dans Theater (Den Haag).

In haar cultuurbeleid verlangt Ollongren van de gesubsidieerde instellingen dat ze echt werk maken van internationalisering. Dat geldt zeker voor de 21 grotere instellingen die ze tot een nieuwe Amsterdamse basisinfrastructuur heeft toegelaten. Maar ook de kleinere instellingen, die in de nieuwe periode subsidie ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, moeten in hun aanvraag internationale plannen tonen. Bron: Parool NRC

Beheer collectie Wereldmuseum gaat naar nationaal museum

7 september 2016

De drie rijksmusea voor volkenkunde die sinds 2014 zijn gefuseerd tot het Nationaal Museum voor Wereldculturen krijgen vanaf volgend jaar april ook het beheer over de collectie van het Wereldmuseum in Rotterdam. Die samenwerking is uniek, omdat het Wereldmuseum een gemeentelijk museum is. Een echte fusie was daarom niet mogelijk, maar was volgens de betrokken partijen ook niet gewenst.

De gemeente Rotterdam behoudt de financiële verantwoordelijkheid voor het gemeentelijke museum en blijft ook eigenaar van de collectie. De gemeente Rotterdam wil het Wereldmuseum de komende vier jaar 5 miljoen euro subsidie geven, anders dan de 4,5 ton die de Rotterdamse kunstraad (RRKC) had geadviseerd. De gemeenteraad moet in november nog akkoord gaan met het subsidievoorstel. Het museum kreeg de afgelopen jaren 4,35 miljoen euro subsidie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt de bijzondere samenwerking tussen de musea eenmalig met 5 ton.

Bron: NRC Volkskrant

Deel Stedelijk Museum weer dicht voor verbouwing

6 september 2016

Vier jaar nadat het Stedelijk Museum in Amsterdam werd heropend na een lange renovatie, gaat een deel van het museum weer dicht. Het museum gaat collecties verschuiven en daarom wordt de voorstellingsruimte in de kelder acht maanden gesloten. 

Het Stedelijk werd op 22 september 2012 heropend nadat het acht jaar lang zo goed als gesloten was geweest. Er was veel kritiek op de lange verbouwing en de uit de hand gelopen kosten daarvan (127 miljoen euro).

De herinrichting is volgens directeur Beatrix Ruf, die twee jaar na de heropening van het museum aantrad, noodzakelijk omdat er vaak verwarring bij het publiek heerst. Voor de nieuwe collectiepresentatie is de architect Rem Koolhaas aangezocht. De herinrichting wordt gefinancierd uit de lopende begroting. Bron: Volkskrant.

54,5 miljoen subsidie verdeeld instandhouding rijksmonumenten

5 september 2016

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 54,5 miljoen euro toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Het gaat om geld dat moet worden gebruikt voor de instandhouding van een monumentaal, archeologisch of groen monument. De meeste subsidie, 2,7 miljoen euro, gaat naar de kathedrale basiliek Sint-Jan in Den Bosch. Dit jaar werden 900 van de 1.114 aanvragen gehonoreerd. Bron: NRC

Geen vaste acteurscontracten meer voor Ro Theater

5 september 2016

Theater Rotterdam, het fusiegezelschap van Ro Theater, de Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis Rotterdam wil uitsluitend met freelancers werken. Voor vaste acteurs is geen plaats meer. Het Ro Theater wil van een acteursensemble meer een makersensemble worden, met per productie andere gastacteurs op freelancebasis. Dat heeft ondere met de financiën te maken, maar ook met een andere, meer flexibele manier van werken. Het volgt daarmee een landelijke trend. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat vijf gezelschappen nog vaste acteurs in dienst hebben: het Nationale Toneel (19), Toneelgroep Amsterdam (16), Toneelgroep De Appel (9), het Noord Nederlands Toneel (3) en Toneelgroep Maastricht (3).
Bron: Theaterkrant  NRC

Minister Bussemaker opent EYE Collectiecentrum

1 september 2016

Het nieuwe EYE Collectiecentrum in Amsterdam Noord wordt op 16 september geopend door Minister Jet Bussemaker van OCW.

Het EYE Collectiecentrum is een expertisecentrum voor professionals die zich bezighouden met filmconservering, restauratie en onderzoek. Het state-of-the-art depot biedt een duurzame opslag voor de EYE-collectie.

EYE Collectiecentrum is naast een depot ook een expertisecentrum waar een internationaal publiek van wetenschappers, filmmakers en studenten de collecties kan raadplegen.In de EYE Study op de begane grond kunnen professionals terecht om films te kijken, te researchen en de overige collecties te raadplegen. Het centrum zal functioneren als laboratorium voor onderzoek naar en hergebruik van de collectie, met een eigen Artists/Scholars-in-Residence programma. De multifunctionele filmzaal zal onder meer worden ingezet voor bijeenkomsten met filmmakers, persvoorstellingen en academische workshops over het conserveren, restaureren, digitaliseren en presenteren van de collectie. Bron: Eye