Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Start literaire campagne in Frankrijk

31 mei 2017

Na een succesvol Nederlands-Vlaams gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse richten het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren zich de komende twee jaar op Frankrijk: de tweede boekenmarkt in Europa en de vijfde boekenmarkt ter wereld. Met een intensieve campagne, onder de titel Les Phares du Nord, richten de fondsen zich op een substantiële groei van het aantal literaire vertalingen in het Frans en op een grotere zichtbaarheid van Nederlandstalige auteurs in Frankrijk.

Het startschot voor deze campagne klinkt 1 juni, tijdens ‘Le Boekenbal’ in Parijs, een feestelijke avond in het Atelier Néerlandais. Het Boekenbal wordt georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Parijs en brengt invloedrijke gasten uit de Franse literaire en culturele wereld bijeen rond de Nederlandse cultuur.

Markt voor Nederlandstalig boek in de lift

30 mei 2017

De markt voor het Nederlandstalige boek zit weer in de lift. Dat blijkt uit de Boekwerk Monitor 2017 - De Markt. De groei is niet gelijk verdeeld over genres, typen boeken of titels. Het aandeel fictie blijft afnemen.

De onderzoekers kijken ook naar lange termijn ontwikkelingen, zoals de samenhang tussen koop- en leesgedrag, de ontwikkeling van e-books in het buitenland en de rol van beststellers versus het long tail aanbod. 

Het aantal verkochte e-books in Nederland neemt elk jaar nog toe, blijkt uit het onderzoek. De afzet steeg in vergelijking met 2015 met 16%. Het literair-culturele segment bleef daar iets bij achter, met een afzetstijging van 9% voor de literair-culturele e-books. De 2,7 miljoen verkochte e-books hebben een marktaandeel van 7,2% in afzet (Nederlandstalige boeken).
Bron: KVB Boekwerk

Nieuwe cijfers festivals

30 mei 2017

Er waren in 2016 in totaal 174 filmfestivaledities, 260 foodfestivaledities en 1138 muziekfestivaledities. Dat blijkt uit de Festival Atlas 2016 die de omvang en kenmerken van dit landschap beschrijft en visualiseert, inclusief de programmering van de festivals en hun social mediagedrag. Per provincie is er een factsheet die het festivalprofiel van een provincie toont.

De Festival Atlas is een product van MXStudio en het Lectoraat Crossmedia.
Bron: Hogeschool van Amsterdam

Miljoenenfraude Waterfront onderzocht

30 mei 2017

De miljoenenfraude bij het Rotterdamse poppodium Waterfront kon plaatsvinden doordat het vastgoedbeheer van de gemeente 'nooit op orde is geweest'. Dat constateert de enquêtecommissie die namens de gemeenteraad onderzoek deed naar de fraude en wanbetaling van meer dan acht miljoen euro. De commissie constateert dat de gemeenteraad in 2014 onjuist is geïnformeerd over het feit dat de vastgoedorganisatie wel op orde zou zijn.

De hoofdoorzaak van de fraude bij het poppodium ligt echter bij degenen die met kwade opzet hebben gehandeld, aldus de commissie. Daarnaar wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan.
Bron: Binnenlands bestuur

NAPK informeert cultuurwoordvoerders

30 mei 2017

De NAPK heeft de veelal nieuwe cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer geïnformeerd over de podiumkunstensector met twee documenten: een korte beschrijvende situatieschets en een paper met de vijf belangrijkste issues in de podiumkunstensector.
Bron: NAPK

Nieuwe cijfers podia

30 mei 2017

Cijfers van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) laten zien dat de omzet over 2016 van de Nederlandse schouwburgen en concertgebouwen licht is gestegen. De totale omzet van de VSCD-podia is € 523.000.000, waarvan het leeuwendeel (78%) wordt gegenereerd door de podiumfunctie. De stijging is toe te schrijven aan een combinatie van toegenomen verhuur- en horeca-activiteiten.

Het bezoek aan Nederlandse schouwburgen en concertgebouwen is licht gedaald. In 2015 werden er nog 10,4 miljoen bezoeken gerealiseerd, in 2016 waren dat er 10 miljoen. Het aantal geprogrammeerde voorstellingen en concerten is gelijk gebleven (totaal 27.975) ten opzicht van 2015.

Het aantal mensen dat voor de VSCD-podia werkt, is ten opzichte van 2015 gestegen met 6,5% naar 14.178 personen. Opvallend is de stijging in het aantal ingehuurde flexibele krachten (+ 10,5%). Het aantal mensen in loondienst is licht gedaald. De trend dat de podia meer vrijwilligers betrekken bij hun organisatie zet zich door (+ 14,1%).
Bron: VSCD, Theaterkrant

Scan startups innovatie boekenvak

24 mei 2017

KVB Boekwerk en de Nederlandse Uitgeversbond (NUV) hebben internationaal onderzoek laten doen naar startups in de boekenmarkt. Hiermee beogen zij trends te identificeren voor innovatie in de boekenmarkt. Waar richten startups en hun investeerders zich op? De scan biedt tegelijkertijd een selectie van 15 startups die ondernemers in de boekenmarkt kunnen inspireren.
Bron: KVB Boekwerk

Nieuwe cao werknemers architectuur

23 mei 2017

FNV Bouwen & Wonen en de BNA hebben een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao voor werknemers in de architectuur. Er is afgesproken dat architecten in opleiding langer dan twee jaar een contract voor bepaalde tijd kunnen krijgen. Daarnaast komt er een zogenoemd ontwikkelvoucher van 35 uur per jaar.
Bron: Architectenweb

Klassieke Muziek Coalitie gelanceerd

23 mei 2017

Tijdens de internationale muziekconferentie Classical:NEXT is op 19 mei jongstleden de Klassieke Muziek Coalitie gelanceerd, een netwerk van koepels en brancheverenigingen op het gebied van klassieke muziek.

De coalitie bestaat uit BIM, Concourskoepel (i.o.), Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), Vereniging voor Muziekhandelaren en -uitgevers Nederland (VMN), Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), Netwerk Muziek Nederlandse Conservatoria, Codarts, Nieuw Geneco, Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT), Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO) en Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

Met de kick-off hebben zij de intentie uitgesproken om gezamenlijk een inhoudelijke agenda op te stellen voor de klassieke muziek in Nederland.
Bron: NAPK

35 omroepmensen verdienen meer dan minister

23 mei 2017

Zeker vijftien bestuurders en twintig presentatoren bij de publieke omroep verdienen meer dan een minister (179.000 euro). Dat blijkt uit een inventarisatie van de jaarverslagen van de omroepen over 2016 door NRC Handelsblad.

Nu nog hanteert de NPO een eigen salarisdrempel, de BPPO-norm (189.000). Voor presentatoren en programmamakers wordt voorlopig een uitzondering gemaakt. Omroepen betalen het bedrag boven de norm uit de eigen verenigingskas, niet van overheidsgeld.

Marktaandeel Nederlandse film gedaald

17 mei 2017

Het marktaandeel van Nederlandse films in de bioscoop daalde in 2016 van 18,8% naar 12,3%. Dat blijkt uit Film Facts & Figures of The Netherlands, May 2017 waarin het Nederlands Filmfonds een actueel overzicht biedt van feiten en cijfers van 2016 over de Nederlandse filmindustrie.

In totaal waren 4,2 miljoen van de 34,2 miljoen bezoeken aan een Nederlandse film, goed voor € 32,8 miljoen omzet op een totale bioscoopomzet van € 287,7 miljoen. In bijna de helft van de andere Europese landen daalde het marktaandeel van films van eigen bodem. Het gemiddelde bioscoopbezoek per hoofd van de bevolking steeg in Nederland naar twee (2015: 1,9). In de meeste andere Europese landen steeg of stabiliseerde het bezoek per capita. 

De totale marktopbrengsten stegen naar € 579 miljoen, gedreven door een sterke box office van € 287,7 miljoen (2015: € 275,8 miljoen) en de groei van video on demand (VOD) naar € 212 miljoen (2015: € 156 miljoen). Dit laatste is voornamelijk te danken aan abonnementsdiensten (SVOD) als Netflix.

Bijna 1,3 miljoen Museumkaarthouders

16 mei 2017

In 2016 zijn met de Museumkaart 8,5 miljoen bezoeken gebracht aan meer dan 400 musea. De inkomsten voor de musea bedroegen 54,6 miljoen euro, 5 procent hoger dan in 2015.

Van de bijna 1,3 miljoen Museumkaarthouders is een groeiend aantal jonger dan 12 jaar. Zo blijkt uit het jaarverslag 2016.

AkzoNobel sponsort Koninklijk Concertgebouw

16 mei 2017

AkzoNobel is voor een periode van vijf jaar sponsor van Het Koninklijk Concertgebouw. Als onderdeel van de samenwerking zal AkzoNobel met verf en decoratieve producten van Sikkens de komende jaren bijdragen aan de instandhouding van de monumentale concertzaal in Amsterdam.

De samenwerking van AkzoNobel met Het Concertgebouw past in eerdere samenwerkingen gericht op het behoud van cultureel erfgoed. Bron: AkzoNobel

Nieuwe prijs voor museumprofessional

16 mei 2017

Minister Bussemaker introduceert een nieuwe jaarlijkse prijs voor jonge, talentvolle museummedewerkers, Museumtalentprijs. Deze ontwikkelingsprijs is specifiek bedoeld voor jonge professionals (tot 32 jaar) die in dienst zijn van, of op projectmatige wijze betrokken zijn bij, een museum in Nederland. Kandidaten worden voorgedragen door hun opdrachtgever of museumdirecteur.
Bron: Museumcollecties.nl

Cultuur en sport onderdeel jeugd- en jongerenbeleid

15 mei 2017

Zorg voor één aanspreekpunt voor integraal jeugd- en jongerenbeleid, inclusief cultuur en sport voor alle jongeren. Dat schrijven cultuur- en sportorganisaties in een brief aan informateur Edith Schippers.

Ondertekenaars zijn CJP, Kunsten ‘92, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Algemene Vereniging Schoolleiders en Sociaal Werk Nederland.

Kustprovincies bezorgd over scheepswrakken

12 mei 2017

De provincies Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland, Fryslân en Groningen maken zich zorgen over de honderden historische scheepswrakken die langs de Nederlandse kust op de bodem van de Noordzee- en Waddenzee liggen. Deze onderwatervindplaatsen worden bedreigd door natuurlijke erosie. Hierdoor dreigt veel erfgoed voorgoed te verdwijnen. De provincies roepen het Rijk op om zich in te zetten voor een beter beheer van het maritiem erfgoed.

De provincies dringen er op aan waardevolle en bedreigde scheepswrakken in beeld te brengen. Daarnaast zijn er maatregelen nodig om de wrakken te beschermen. Sportduikers hebben veel waardevolle lokale kennis die goed benut kan worden. Om hun inzet mogelijk te maken is het nodig dat het Rijk hiervoor mogelijkheden schept in de Erfgoedwet en de Arboregels.
Bron: Erfgoedstem

Oproep aan kabinet: hou een internationale blik

11 mei 2017

DutchCulture roept het nieuwe kabinet via een brief aan informateur Edith Schippers op om een internationale blik te houden. Een kwalitatief sterke kunstwereld is cruciaal voor een creatief en innovatief imago van Nederland in het buitenland. Daarbij verbindt kunst en cultuur mensen met elkaar. Niet alleen nationaal, ook internationaal.

A'damse Kunstraad: creatieve oplossingen voor drukke stad

10 mei 2017

Door meer en beter gebruik te maken van het creatieve potentieel van Amsterdam kan de stad beter en mooier worden gemaakt dan die nu is. Dat stelt de Amsterdamse Kunstraad in een advies over de drukte in de stad, 'De stad is nooit af'.

Volgens de raad wordt het imago van Amsterdam nu nog te veel bepaald door de historische binnenstad en wordt het tijd de blik naar de buitengebieden te richten door nieuwe culturele iconen te bouwen. De raad bepleit in haar advies dat tot stand is gekomen onder leiding van Felix Rottenberg 21 concrete punten, Zo zou een Museum for Dutch Design op de Zuidas en het nieuwe cultureel centrum Meervaart in de Sloterplas kunnen worden gebouwd.

Aandacht voor groen erfgoed

10 mei 2017

Minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer het rapport 'Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland' aan. Nederland heeft ongeveer 1400 groene rijksmonumenten (landgoederen, boerenerven, begraafplaatsen, stadsparken et cetera).

Uit het onderzoek naar de staat en onderhoud van de objecten blijkt dat 89% in goede of redelijke staat verkeert. Van enkele categorieën, zoals pastorietuinen en tuinen bij parken en landhuizen, verkeren relatief veel elementen in een matige staat. De inschatting is dat de totale kosten voor het onderhoud van groene rijksmonumenten 132 miljoen euro per jaar bedragen.

Museum Het Valkhof Nijmegen in problemen

10 mei 2017

Museum Het Valkhof in Nijmegen staat er financieel slecht voor, mist visie en is onvoldoende zichtbaar, zowel binnen de stad als daarbuiten. Dat zijn de conclusies uit twee onderzoeken naar de bestuurlijke chaos bij Het Valkhof.

De chaos ontstond eind vorig jaar toen de raad van toezicht na een hoogoplopend conflict museumdirecteur Arend-Jan Weijsters wegstuurde. Interim-directeur Jan van Laarhoven gaf na zijn aantreden opdracht de gang van zaken te onderzoeken en aanbevelingen te doen voor de toekomst. Uit het onderzoek blijkt dat beide partijen schuld hebben.
Bron: de Volkskrant

Margreet Wieringa nieuwe directeur DeLaMar Theater

10 mei 2017

Margreet Wieringa wordt de nieuwe directeur van het DeLaMar Theater in Amsterdam. Wieringa is nu nog directeur van Schouwburg Odeon en Theater De Spiegel in Zwolle. Ze volgt de huidige directeur van het DeLaMar, Edwin van Balken, op 6 september op. 

KB lanceert Innovatiebieb

9 mei 2017

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een database van innovatieve projecten in de bibliotheeksector gelanceerd. Met de Innovatiebieb kunnen lokale bibliotheken in Nederland beter gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen.

Via de website Innovatiebieb.nl kan worden gezocht in ruim 70 projecten van lokale bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de KB, op thema’s en doelgroepen.

Boekenmarkt groeit sinds jaren

9 mei 2017

De Nederlandse boekenmarkt heeft in 2016 voor het eerst in jaren groei laten zien. De omzet uit de boekenverkoop zat in de lift. Dat blijkt uit het jaarverslag van het CB, voorheen Centraal Boekhuis. Dit is een samenwerkingsverband van uitgeverijen en boekhandelaren dat zorgt voor de distributie van boeken in Nederland en België. Het CB blijft de komende jaren investeren in de verbetering van bedrijfsprocessen. Bron: inct.nl

Nieuwe Bioscoopmonitor verschenen

8 mei 2017

Het bioscoop- en filmtheaterbezoek is in 2016 wederom gegroeid. Het aantal verkochte bioscooptickets is gestegen van 33 miljoen in 2015 naar 34,2 miljoen in 2016 (+4%). Het aantal verkochte tickets in filmtheaters is met 4% gestegen naar 2,8 miljoen in 2016. Dat blijkt uit de nieuwe Bioscoopmonitor die jaarlijks wordt uitgevoerd door Stichting Filmonderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN).

De groei van het bioscoopbezoek komt doordat in 2016 bioscopen weer nieuwe bezoekers hebben weten te trekken. Net als in 2015 hebben de nieuwe bezoekers vooral commerciële bioscopen bezocht. De nieuwe bezoekers waren in 2016 voornamelijk de bezoekers die normaliter ook al veel in de bioscoop te vinden zijn: vrouwen en hoger opgeleiden. Maar ook alleenstaanden en Nederlanders behorend tot de lagere sociale klassen behoren tot de groep nieuwe bezoekers.

Voor het eerst sinds jaren is het percentage Nederlanders dat minstens eenmaal in het jaar een Nederlandse film bezoekt sterk gedaald, namelijk van 27% in 2015 naar 20% in 2016. Het aantal bezoeken aan Nederlandse films is ten opzichte van 2015 met één derde gedaald, van 6,2 naar 4,2 miljoen verkochte tickets. Hierdoor is ook het marktaandeel van Nederlandse films binnen het totaalbezoek gedaald van 19% naar 12%.

Steph Scholten nieuwe directeur Schots museum

4 mei 2017

Steph Scholten, directeur Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam, wordt per 1 augustus directeur van The Hunterian Museum & Art Gallery van de Universiteit van Glasgow, in Schotland. Het oudste publieke museum van Schotland opende de deuren in 1807, en heeft een uiteenlopende collectie met onder meer dinosauriërs, archeologische vondsten en werk van Rembrandt en Rubens.

Scholten is sinds 2009 directeur van Uva Erfgoed, de overkoepelende organisatie waar de Universiteitsbibliotheek, de Artis Bibliotheek, Bijzondere Collecties en het Allard Pierson Museum onder vallen.
Bron: Het Parool

Fusie Persmuseum en Ned. Instituut voor Beeld en Geluid

4 mei 2017

De fusie tussen het Persmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een feit. Door de bundeling ontstaat één organisatie die de geschiedenis en actualiteit van media, pers en journalistiek belicht en alle betrokken collecties beheert.

In het Persmuseum in Amsterdam is van 12 mei tot en met 18 juni nog een expositie te zien over cartoontekenaar Yrrah. Daarna gaat het museum dicht en verhuist de collectie naar Beeld en Geluid in Hilversum.
Bron: Het Parool

Literaire nalatenschap Aad Nuis naar Literatuurmuseum

3 mei 2017

Het Literatuurmuseum in Den Haag is tien jaar na diens dood in het bezit gekomen van de literaire nalatenschap van Aad Nuis (1933-2007). Nuis was dichter, literair criticus, wetenschappelijk medewerker, columnist en in 1994-1998 staatssecretaris van het ministerie van OCW.
Bron: Tzum

Cultuurcurator Diversiteit gezocht

3 mei 2017

Negen BIS-theatergezelschappen en 13 standplaatstheaters slaan de handen ineen om podiumkunsteninstellingen te helpen om hun ambities rondom culturele diversiteit verder te realiseren. Centraal staat hierin een cultuurcurator diversiteit, die op verschillende fronten activiteiten ontplooit.

Het doel is meervoudig: een nieuwe publieksgroep voor theater ontsluiten, het landelijke theateraanbod en personeelsbeleid diversifiëren en projecten/trajecten opzetten waarin culturele diversiteit troef is.

De vacature staat online bij de VSCD

Promotie voor bibliotheek als studieplek

3 mei 2017

Glansrijk' is het nieuwe thema in het kader van de gezamenlijke positioneringscampagne 'De Bibliotheek maakt je rijker'. Met de campagne wil de VOB de aandacht richten op de faciliteiten die bibliotheken hebben om scholieren en studenten te laten studeren. De campagne loopt van 1 mei tot en met 24 mei en richt zich op eindexamenkandidaten, in de leeftijd van 16 tot en met 19 jaar. Op 10 mei starten de eindexamens voor middelbare scholen.

De VOB kondigt voor na de zomer nog twee thema's aan voor volgende positoneringscampagnes: 'Fantasierijk' (belang van voorlezen in combinatie met de start van het schooljaar) en 'Initiatiefrijk' (aanbod voor persoonlijke ontwikkeling voor volwassenen zoals cursussen maar ook bijvoorbeeld Taalhuis of Walk&talk).
Bron: Bibliotheekblad

Jaarverslag DutchCulture 2016 online

2 mei 2017

In 2016 gaf DutchCulture ruim 1500 adviezen. Er werden 28 publieksbijeenkomsten en 44 voorlichtingsbijeenkomsten en workshops georganiseerd. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van DutchCulture, de landelijke informatiemakelaar voor professionals in de culturele en diplomatieke sector met internationale culturele ambities.

Teveel regeldruk voor festivals en evenementen

2 mei 2017

Organisatoren van evenementen en festivals hebben last van ingewikkelde administratieve procedures en onduidelijke eisen. Dat kan en moet efficiënter, zegt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, in een onderzoek. De regeldruk kan structureel omlaag met € 2 miljoen per jaar. 

Organisatoren zijn vooral veel tijd en energie kwijt aan de afstemming met gemeenten, wegbeheerders en veiligheidsregio’s. Een gezamenlijk afstemmingsoverleg – waar al deze partijen aanwezig zijn – scheelt organisatoren veel tijd.

Persbericht en onderzoek

Toename opdrachten architectenbranche

2 mei 2017

De architectenbureaus verwachten een verdere toename aan opdrachten en omzet in de bouw, zo blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017.Wel zijn er aanzienlijke verschillen tussen grote en kleine bureaus en tussen regio’s en deelmarkten.