Inclusiviteit

Steeds meer wordt duidelijk dat er onder cultuurmakers en cultuurconsumenten nog steeds groepen bestaan die geen aansluiting vinden bij het cultuurbestel. Makers voelen zich bijvoorbeeld niet gehoord door subsidieverschaffers en programmeurs. Publiek herkent zich niet in het aanbod. Je zou dan ook kunnen zeggen dat de huidige structuur te weinig mogelijkheden biedt aan uitingen die zich op een alternatieve wijze onderscheiden en daarmee niet binnen bestaande criteria passen.

In juni verscheen Boekman #115waarin is gekeken naar de mogelijkheden van een inclusief cultuurbestel. De Boekmanstichting organiseert een reeks lezingen rondom de vraag wat er nodig is voor een inclusief cultuurbestel.

24 april: Lezing Erik Schrijvers en Kıvılcım Özmen

28 mei: Lezing Cynthia Dekker en Rento Zoutman

28 juni: Lezing i.s.m. LKCA met Ronald Kox

24 september: Lezing Bart Römer en Margo van der Valk

Lees ook:

24 april: Verslag lezing Erik Schrijvers en Kivilcim Özmen

28 mei: Verslag lezing Cynthia Dekker en Rento Zoutman

28 juni: Verslag presentatie Boekman 115 i.s.m. het LKCA