Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Duurzaamheid

Literatuur uit de catalogus

"Changing minds, not the climate" : culturele oplossingen voor lokale klimaatadaptatie

Nederlandse UNESCO Commissie
De Nederlandse Unesco Commissie vraagt aandacht voor de kracht van cultuur, erfgoed en traditionele kennisvormen voor de aanpak van klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie wordt vaak gezien als een technologisch proces van toekomstgerichte innovatie gebaseerd op nieuwe technieken. De commissie beschouwt klimaatadaptatie echter vooral als een menselijke opgave, waarbij cultuur en een mentaliteitsverandering belangrijke succesfactoren zijn. Vanuit die blik kunnen cultuur, erfgoed en historische kennis beschouwd worden als waardevolle ingrediënten voor lokale klimaatadaptatie-strategieën. De best practices paper bevat praktijkvoorbeelden uit Kampen, ‘s-Hertogenbosch, Noord-Holland en Bonaire. Als bijlage is opgenomen de verklaring van de Nederlandse Unesco Commissie over culturele oplossingen bij lokale klimaatadaptie.
bezoek catalogus
2021

Report on fair international cultural cooperation #2 : climate change

On December 6th 2019, DutchCulture gathered a group of 40 international experts at Broedplaats Lely in Amsterdam to discuss values and practicalities of fair(er) international cultural cooperation. The second gathering evolved around climate change, more specifically about the questions whether and how international cultural cooperation can be organised in a way that is fair to the climate? Summary of the discussion.
bezoek catalogus
2020

Sustaining great art and culture : environmental report 2018/19

Julie’s Bicycle
Julie’s Bicycle has been working in partnership with Arts Council England since 2012 to inspire environmental action across the arts and culture sector. Since 2012 theatres, galleries, museums, music venues, festivals and other cultural organisations across the country have taken great strides to improve their environmental practice. Review of the programme results 2018/19.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten