Dossier 109 Naar een nieuw cultuurbestel

Dossier 109 Naar een nieuw cultuurbestel

Dit dossier bestaat uit een inventarisatie van kunst- en cultuuropleidingen en een literatuuroverzicht uit de bibliotheek van de Boekmanstichting. 

Kimberly van Aart brengt het hoger onderwijs op het gebied van kunst en cultuur in kaart en presenteert de eerste resultaten van deze inventarisatie in Kunst- en cultuuropleidingen in Nederland. Het overzicht omvat bachelor- en masterstudies in het wetenschappelijk onderwijs en hbo die worden aangeboden door onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Hogescholen en de VSNU, vereniging van universiteiten, en publiek gefinancierd zijn.

Het literatuuroverzicht bevat de meest recente publicaties uit de bibliotheekcatalogus over kunst- en cultuuronderwijs aan hogescholen en universiteiten. Jack van der Leden verzamelde de bronnen.

Er is nog meer literatuur over het thema beschikbaar in de bibliotheek, ook van voor 2015 en na het verschijnen van Boekman 109 (december 2016).