Boekman 105 Culturele koersen

Boekman 105 Culturele koersen
€15,00

Onder de titel Culturele koersen laat Boekman 105 de (soms) grote verschuivingen zien die in de culturele sector gaande zijn. Het zijn gemengde berichten van meer en minder aanbod, bezoek en consumptie. Tegenover de verschraling van het aanbod in kleine gemeenten en krimpregio staat bijvoorbeeld de nog steeds groeiende evenementisering en festivalisering. Boekman 105 ontwaart drie grote trends. De eerste trend raakt de infrastructuur, waarbij grote instellingen verder groeien en de middelgrote instellingen een wankel bestaan leiden en aangewezen zijn op de hulp van vrijwilligers. Podia, openbare bibliotheken, musea en festivals zouden niet zonder kunnen. Daarnaast is er een wassende stroom van zelfstandigen en (piep)kleine bedrijfjes wat versplintering tot gevolg heeft. De tweede trend betreft het aanbod en de participatie. Er is verschraling in de aangeboden kunstvormen en het aantal aanbiedende instellingen. De belangstelling van het publiek verschuift verder richting belevenis. Musea, films en festivals zijn populair. De derde trend heeft te maken met de impact van digitalisering en het internet, met name wat betreft distributie en marketing. Toegang tot culturele content via streaming is belangrijker dan bezit.

Boekman #105 vormt een duo-uitgave met De Staat van Cultuur 2. De gratis online publicatie over de tweede editie van de Cultuurindex Nederland, waarin cijfers zijn opgenomen over de periode 2005-2013.

Boekman Extra
In aanvulling op Boekman 105 verscheen Bottlenecks en free access in de podiumkunsten van Helen Stout.

Dossier
Voorheen verscheen het dossier in de gedrukte versie van Boekman, vanaf Boekman 104 alleen online

E-artikelen

Ineke van Hamersveld
Verkoopprijs: Gratis
Gijsbert Kamer
Ineke van Hamersveld
Truus Gubbels
Verkoopprijs: Gratis