Boekman #114 Stedelijke regio's en cultuur

Boekman #114 Stedelijke regio's en cultuur
€15,00

De Raad voor cultuur pleit voor een regionale culturele infrastructuur (RIS) met meer erkenning en financiering voor het culturele aanbod in de regio. Hoe zou dit in de praktijk moeten functioneren en welke kanttekeningen zijn er bij deze plannen te plaatsen? Wat kunnen we leren van de ervaringen in Noord Rijn Westfalen en in Vlaanderen? Daarnaast is er in deze Boekman aandacht voor bestaande initiatieven van samenwerking op regionaal niveau en geeft Gijs Scholten van Aschat in zijn vaste column aan welke rol randstedelijke theatergezelschappen hierin kunnen spelen.

Pieter Bots en Jeroen Bartelse van de Raad voor Cultuur bieden in hun bijdrage een kompas voor hoe de accenten op stedelijke regio’s geplaatst kunnen worden. Gerard Marlet toont hoe kosten en baten van culturele voorzieningen meer in balans zijn wanneer ook de omliggende regio wordt meegenomen en maakt op basis van het gedrag van mensen een nieuwe gemeentekaart van Nederland. Bart Leurs en Willem Wijgers plaatsen kritische kanttekeningen bij de plannen en Inez Boogaarts en Evelyn Coussens delen de ervaringen met stedelijke regio’s en decentralisering in respectievelijk Noord-Rijn-Westfalen en Vlaanderen. Daarnaast is er in deze Boekman aandacht voor bestaande initiatieven van samenwerking op regionaal niveau en geeft Gijs Scholten van Aschat in zijn vaste column aan welke rol randstedelijke theatergezelschappen hierin kunnen spelen.

Meewerkende auteurs: Jeroen Bartelse, Inez Boogaarts, Pieter Bots, Thijs Broekhuizen, Rogier Brom, Evelyne Coussens, Edo Dijksterhuis, Wilfred Dolfsma, Hanneke van Dongen, Jacob Haagsma, Quirijn van den Hoogen, Sandra Jongenelen, Johan Kolsteeg, Bart Leurs, Gerard Marlet, Kim van der Meulen, André Nuchelmans, Gijs Scholten van Aschat, Peter Verstraten en Willem Wijgers.

Reportages over Leeuwarden-Fryslân 2018 en Heerlen/Parkstad en Maastricht.

Inhoudsopgave

Redactioneel
Regionaal cultuurbeleid in de steigers

Artikelen

Pieter Bots en Jeroen Bartelse
Een kompas voor cultuurbeleid

Gerard Marlet
Cultuurbeleid op regioniveau leidt tot optimale verdeling van publiek geld

Bart Leurs
Bepalen, betalen en genieten van cultuur
Een fuga in B, B en G

Willem Wijgers
Infrastructuur of mensen?
Keuzes maken in regionaal cultuurbeleid

Inez Boogaarts
Stedelijk-regionaal cultuurbeleid in Noord-Rijn-Westfalen

Evelyne Coussens
Vlaanderen laat zijn lokale kunstenbeleid los

Rogier Brom
Overheden en de taakverdeling bij cultuurbeleid
Een terugbllik

Quirijn van den Hoogen en Johan Kolsteeg
Naar een regionaal cultuurbeleid

Sandra Jongenelen
Onderzoek naar lokale en regionale cultuurfondsen

Kim van der Meulen
Streekomroepen
Samen sterk

Columns en reportages

Gijs Scholten van Aschat
Rubiks kubus of legpuzzel
Over culturele spreiding

Jacob Haagsma
Cultuur als katalysator voor verandering
Leeuwarden-Fryslân 2018

Hanneke van Dongen
Heerlen/Parkstad en Maastricht
De toekomst ligt niet in de Randstad

Thijs Broekhuizen en Wilfred Dolfsma
Regionale eigenheid in globale muziekindustrie

Boekbesprekingen

Edo Dijksterhuis
over
Peter de Ruiter
Wegwijzers in oude en moderne kunst, 1918-1965: kunstkritiek van Niehaus, Hammacher, De Gruyter en Engelman

André Nuchelmans
over
Peter Voskuil
Dutch mountains: het ultieme standaardwerk over de Nederlandse platenindustrie

Peter Verstraten
over
Barend de Voogd
Tot de laatste akte! 19 filmverzamelaars en hun sterke verhalen

E-artikelen

Verkoopprijs: Gratis
Gijs Scholten van Aschat
Verkoopprijs: Gratis
Jacob Haagsma
Verkoopprijs: Gratis
Hanneke van Dongen
Verkoopprijs: Gratis
Thijs Broekhuizen
Wilfred Dolfsma
Verkoopprijs: Gratis
Edo Dijksterhuis
André Nuchelmans
Peter Verstraten
Verkoopprijs: Gratis