Handreiking inkomstenonderzoek

Handreiking inkomstenonderzoek
Gratis
Henk Vinken
Boekmanstichting
Amsterdam
2017

Onderzoek naar inkomsten van kunstenaars is vaak moeilijk te vergelijken, zowel binnen vergelijkbare kunstenaarsberoepen als tussen verschillende sectoren. Ook is niet altijd met zekerheid te bepalen of er sprake is van een goede afspiegeling van de kunstenaarspopulatie. Diverse onderzoekers bespraken op een werkbijeenkomst op 30 juni 2017 bij de Boekmanstichting dat er gestreefd moet worden naar betere onderlinge vergelijkbaarheid van de onderzoeken en ook dat de onderzoeken beter ingericht moeten worden zodat bij voorbaat duidelijk is welke doelgroep bedoeld wordt.

Eind juni 2017 is op initiatief van Henk Vinken van HTH Research en het ministerie van OCW bij de Boekmanstichting te Amsterdam met een groep experts – onderzoekers, maar ook belangrijke opdrachtgevers en vertegenwoordigers van kunstenaars – gesproken over de startnotitie waarin recente kwantitatieve onderzoeken naar inkomens van kunstenaars werden besproken. Deze startnotitie focust op kwantitatief onderzoek naar financiĆ«le verdiensten en financiĆ«le voorzieningen van kunstenaars in Nederland. Doel is om inzicht te bieden in de verschillende operationaliseringen.

Het vervolg op deze startnotitie is bedoeld als handreiking en is bestemd voor onderzoekers en hun opdrachtgevers. Het geeft handvatten om het onderzoek naar inkomstens van kunstenaars te harmoniseren. De handreiking is hier te downloaden.