Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Participatie

Tabel 1. Overzicht van indicatoren binnen de pijler Participatie.

Tabel 1. Overzicht van indicatoren binnen de pijler Participatie.

Tabel 2. Overzicht van de ingeschatte, gemiddelde duur van verschillende culturele activiteiten per activiteit (in uren)

Tabel 2. Overzicht van de ingeschatte, gemiddelde duur van verschillende culturele activiteiten per activiteit (in uren).

Figuur 1. Gemiddelde culturele participatie per inwoner per provincie, per jaar (in uren).

Figuur 1. Gemiddelde culturele participatie per inwoner per provincie, per jaar (in uren).

Figuur 2. Gemiddelde culturele participatie per inwoner per provincie, onderverdeeld naar sector, per jaar (in uren).

Figuur 2. Gemiddelde culturele participatie per inwoner per provincie, onderverdeeld naar sector, per jaar (in uren).

Tabel 3. Overzicht van de gemiddelde jaarlijkse cultuurparticipatie per provincie per sector, uitgesplitst naar ‘passieve’ cultuurparticipatie (het consumeren van cultuur) en ‘actieve’ cultuurparticipatie (het produceren van cultuur) (in uren).

Omwille van de leesbaarheid van de tabel is de derde en getalsmatig erg kleine categorie vrijwilligerswerk hier buiten beschouwing gelaten.

Bronnen

Partners & subsidiënten