Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Beeldende kunst

Sector Beeldende kunst

Naar Regionale Cultuurindex

Tabel 1. Overzicht van indicatoren binnen de sector Beeldende kunst.

Tabel 1. Overzicht van indicatoren binnen de sector Erfgoed

Figuur 1. Aantal presentatie-instellingen per hoofd van de bevolking (x1.000).

Figuur 1. Aantal presentatie-instellingen (leden van de Zaak Nu) per hoofd van de bevolking
Deze cijfers zijn niet als indicator opgenomen in de Regionale Cultuurindex.

Partners & subsidiënten