Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Geldstromen

Figuur 1. Ranking eigen inkomsten en provinciale subsidie cultuur

Figuur 1 - Ranking eigen inkomsten en provinciale subsidie cultuur

Figuur 2. Financieringsmix per provincie (totaal bestedingen per jaar in procenten)

Figuur 2 - Financieringsmix per provincie

Figuur 3. Verhouding cultuurlasten provincies en gemeenten per provincie (totaal bestedingen per persoon per jaar in procenten)

Figuur 3 - Verhouding cultuurlasten provincies en gemeenten per provincie (totaal bestedingen per persoon per jaar in procenten)

Tabel 1. Bestedingen BIS naar sector per provincie

Tabel 1 - Bestedingen BIS naar sector per provincie

Figuur 4. Verhouding indicatoren inkomsten per provincie (totaal bestedingen per persoon per jaar in procenten)

Figuur 4 - Verhouding indicatoren inkomsten per provincie (totaal bestedingen per persoon per jaar in procenten)

Partners & subsidiënten