Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Letteren

Tabel 1. Overzicht van indicatoren in de Regionale Cultuurindex die specifiek betrekking hebben op de letterensector.

Tabel 1 - Overzicht van indicatoren binnen de sector Letteren
De indicatoren over de inkomsten en het aantal uitleningen van bibliotheken bestaan uit verschillende subindicatoren waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen respectievelijk boeken en overig materiaal, en inkomsten uit verschillende soorten dienstverlening.

Tabel 2. Overzicht van indicatoren over bibliotheken binnen de Regionale Cultuurindex.

Tabel 2 - Overzicht indicatoren over bibliotheken
Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt. Zo heeft Zeeland per inwoner de meeste bibliotheken, terwijl Flevoland hier een twaalfde plek inneemt. Evenwel blijft hierbij buiten beeld hoe groot de verschillen tussen provincies precies zijn.

Tabel 3. Overzicht van indicatoren over boekhandels binnen de Regionale Cultuurindex.

Tabel 3 - Overzicht indicatoren over boekwinkels
Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt. Zo staat Zeeland op een eerste plek wat betreft het relatieve aantal boekhandels, terwijl Groningen hier een twaalfde plek inneemt.

Bronnen

Partners & subsidiënten