Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Podiumkunsten

Sector Podiumkunsten

Naar Regionale Cultuurindex

Tabel 1. Indicatoren over podiumkunsten in de Regionale Cultuurindex.

Tabel 1 – Indicatoren over podiumkunsten in de Regionale Cultuurindex

Tabel 2. Gemiddelde tijdsbesteding aan bezoek en vrijwilligerswerk voor podia (in uren per inwoner), en inkomsten van podia (in euro's per inwoner).

Tabel 2 - Gemiddelde tijdsbesteding in uren per inwoner aan bezoek en vrijwilligerswerk voor podia, en inkomsten van podia per inwoner in euro's

Tabel 3 - Scores op indicatoren over het podiumkunstenaanbod.

Tabel 3 - Scores op indicatoren over het podiumkunstenaanbod
Deze scores zijn gebaseerd op aandelen van provincies in het totale landelijke aanbod, die zijn gewogen naar waardering en gedeeld door het aantal inwoners. Zie ook de analyse van de pijler Capaciteit.

Tabel 4. Gemiddelde tijdsbesteding aan bezoek aan culturele festivals (in uren per inwoner), en scores op de indicator 'aantal festivals'.

Tabel 4 - Gemiddelde tijdsbesteding in uren per inwoner aan bezoek aan culturele festivals, en scores op de indicator aantal festivals

Tabel 5. Gemiddelde tijdsbesteding aan passieve en actieve participatie in de podiumkunsten (in uren per inwoner).

Tabel 5 - Gemiddelde tijdsbesteding in uren per inwoner aan passieve en actieve participatie in de podiumkunsten

Partners & subsidiënten