Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Thema’s » Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Thema Boekmanstichting

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Tijdschrift Boekman

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

Time to act : two years on. Data-led insights on performing arts & disability in Europe

Baltà Portolés, J., Ellingsworth, J., Sourd, M. Le, British council, On the move (OTM), Europe Beyond Access

Two years on from the ground-breaking Time to Act report, British Council has commissioned On the Move - to conduct a follow-up report looking further into the knowledge gaps in the cultural sector that contribute towards inequalities for disabled artists and audiences. This follow-up report reveals data-led insights into the accessibility, inclusion, international mobility and professional development of disabled artists in the European performing arts sector, as well as the progress made over the past few years. The report combines a regional focus, covering all the countries participating in the Creative Europe programme (as well as Switzerland the UK), with more detailed analyses of the progress made in three of the countries where Europe Beyond Access has operated – namely, Italy, Poland, and Sweden.

bezoek catalogus
2023

Diversiteit in de culturele sector : een aanzet tot zinvoller definiëren en meten

Rana, J., Koning, A. de

Het idee dat kunst en cultuur van en voor iedereen moet zijn, wordt breed gedeeld. En dat definiëren en meten onmisbare tools zijn voor een betekenisvol diversiteits- en inclusiebeleid, ook. Het spreekwoordelijke ‘meten is weten’ bezorgt instellingen echter veel ongemak, frictie en controverse. Want wat meten (en weten) zij nu eigenlijk? In deze Boekman Extra brengen de onderzoekers de huidige manieren van meten en monitoren van (etnoraciale) diversiteit in kaart en doen zij aanbevelingen voor een vernieuwende aanpak.

bezoek catalogus
2023

Een nog onverteld verhaal : verkennend onderzoek naar gender(on)gelijkheid in de kunstwereld

Women Inc.

Gendergelijkheid wordt een steeds belangrijker thema dat men vaker terugziet in bijvoorbeeld musea en op tentoonstellingen. Waar is de achterstand het grootst, waar is verandering nodig en wie is aan zet? Met dit verkennende onderzoek maakt Women Inc. inzichtelijk wat de huidige stand van zaken is wat betreft gendergelijkheid in de beeldende kunst. Welke mechanismen staan gelijke kansen voor vrouwen in de weg? In dit rapport wordt ook beschreven wat er nodig is om tot gelijke kansen van vrouwen en mannen in de kunstsector te komen.

bezoek catalogus
2022

Partners & subsidiënten