Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Thema’s » Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Thema Boekmanstichting

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Tijdschrift Boekman

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

Diversiteit in de culturele sector : een aanzet tot zinvoller definiëren en meten

Rana, J., Koning, A. de

Het idee dat kunst en cultuur van en voor iedereen moet zijn, wordt breed gedeeld. En dat definiëren en meten onmisbare tools zijn voor een betekenisvol diversiteits- en inclusiebeleid, ook. Het spreekwoordelijke ‘meten is weten’ bezorgt instellingen echter veel ongemak, frictie en controverse. Want wat meten (en weten) zij nu eigenlijk? In deze Boekman Extra brengen de onderzoekers de huidige manieren van meten en monitoren van (etnoraciale) diversiteit in kaart en doen zij aanbevelingen voor een vernieuwende aanpak.

bezoek catalogus
2023

On(ver)vangbaar : de innovatieve kracht van the culture

Meijer, E., ... [et al.], UNESCO centrum Nederland

Dit advies van de Nederlandse Unesco Commissie roept op om de diversiteit aan cultuuruitingen die Nederland rijk is te waarderen, te stimuleren en veel meer te benutten. De Commissie constateert dat de brede diversiteit van cultuuruitingen in Nederland nog lang niet altijd door het beleid wordt gezien en op waarde geschat. Zelfs niet wanneer het gaat om de grootste culturele (jongeren)bewegingen van deze tijd, zoals the culture. De Unesco Commissie concludeert in haar advies dat: bepaalde vormen van culturele expressie en creativiteit worden gemarginaliseerd of genegeerd. Door een gebrek aan representatie binnen traditionele culturele instellingen, programma’s en fondsen worden biculturele jongeren onvoldoende bereikt en een groot potentieel blijft onbenut. De traditionele route naar cultureel succes, via formele opleidingen en geaccrediteerde instituten, staat nog altijd bekend als de beste. Hierdoor worden autodidacte makers, die veel voorkomen in the culture, vaak over het hoofd gezien of niet serieus genomen.

bezoek catalogus
2023

Verkenning discriminatie en racisme in sport en cultuur

Wit, N. de, Jak, L., Cremers, R., ... [et al.]

Het Verwey-Jonker Instituut, Movisie, het Mulier Instituut en LKCA voerden deze verkenning uit in opdracht van de Staatscommissie tegen Discriminatie. Het onderzoek is gebaseerd op literatuur- en documentanalyse en interviews met respondenten. Eerst is er geïnventariseerd welke discriminatieproblemen binnen de domeinen sport en cultuur worden ervaren. Aan de hand van vooraf bepaalde criteria zijn uit de geïnventariseerde discriminatieproblemen voor beide sectoren twee problemen geselecteerd voor nader onderzoek. De twee discriminatieproblemen voor cultuur zijn ongelijke representatie en beloning binnen de cultuursector op grond van sekse en discriminatie en uitsluiting op basis van etniciteit in de museale sector.

bezoek catalogus
2023

Partners & subsidiënten