Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Thema’s » Diversiteit & Inclusie

Thema Boekmanstichting

Diversiteit & Inclusie

Tijdschrift Boekman

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

Agenda tegen discriminatie en racisme : beleidsopgave

Dijkgraaf, R., Wiersma, D., Uslu, G., Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap

Agenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De agenda geeft aan hoe het ministerie van 2022 tot 2026 discriminatie en racisme tegengaat en hoe het inclusie en gelijkwaardigheid bevordert.

bezoek catalogus
2022

Een nog onverteld verhaal : verkennend onderzoek naar gender(on)gelijkheid in de kunstwereld

Women Inc.

Gendergelijkheid wordt een steeds belangrijker thema dat men vaker terugziet in bijvoorbeeld musea en op tentoonstellingen. Waar is de achterstand het grootst, waar is verandering nodig en wie is aan zet? Met dit verkennende onderzoek maakt Women Inc. inzichtelijk wat de huidige stand van zaken is wat betreft gendergelijkheid in de beeldende kunst. Welke mechanismen staan gelijke kansen voor vrouwen in de weg? In dit rapport wordt ook beschreven wat er nodig is om tot gelijke kansen van vrouwen en mannen in de kunstsector te komen.

bezoek catalogus
2022

Het museum voor alle zintuigen : de inclusie van D/dove, slechthorende, blinde en slechtziende mensen in Nederlandse musea

Noort, V. van

Ondanks de toenemende aandacht voor de inclusie van mensen met een beperking in musea, is naar de Nederlandse context weinig academisch onderzoek gedaan. Deze scriptie onderzoekt de inclusie van blinde, slechtziende, D/dove en slechthorende mensen in Nederlandse musea. Dit onderzoek combineert Disability studies, museologie en cognitieve neurowetenschappen en presenteert een theoretische verkenning van het inclusieve museum voor mensen met een visuele of auditieve beperking middels multizintuiglijke tentoonstellingen, participatie en representatie. Aan de hand van drie best practices in Nederland, het Rijksmuseum, het Verzetsmuseum Amsterdam en het Van Abbemuseum, wordt beargumenteerd hoe inclusief de Nederlandse museale sector is voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Van Noort concludeert dat er goede initiatieven zijn gestart, maar dat de Nederlandse museale sector nog vele stappen moet zetten voordat zij daadwerkelijk inclusief is voor mensen met beperking.

bezoek catalogus
2022

Partners & subsidiënten