Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Cinema Context

Cinema Context

Een digitale encyclopedie voor de Nederlandse filmcultuur

‘Het verzamelen van informatie over het ‘wie, wat, waar en wanneer van filmvertoning en distributie’ stelt wetenschappers in staat om ‘het DNA van de filmcultuur’ te bestuderen.’

‘De keuze om Cinema Context als LOD beschikbaar te stellen past binnen een trend in de cultuursector om data ook als zodanig te publiceren. De laatste jaren maken overheids- en cultuurinstellingen in toenemende mate hun data rechtenvrij en stellen deze in hetzelfde data-uitwisselformaat RDF (Resource Description Framework) beschikbaar.’

‘Er was consensus over de waarde van het vrij publiceren van data en erkenning van het belang om deze data te voorzien van heldere definities van gebruikte concepten.’

‘Momenteel hebben veel landen een of meerdere databases met lijsten van films, maar er is geen autoriteit die de gebruiker kan vertellen of film A in de ene database dezelfde is als film B in de andere. Dat maakt het lastig om data koppelbaar te maken.’

‘De koppeling van online databestanden biedt ook interessante nieuwe mogelijkheden voor cultuurbeleid. Zo zouden gegevens over alle theater-, muziek- en filmvertoningen in Nederland, die inmiddels als LOD beschikbaar zijn, gekoppeld kunnen worden aan de Cultuurmonitor.’

Noten

1 www.cinemacontext.nl

2 digitup.nl/nieuws/editathon-rotterdamspubliek

3 Linked Open Data is een standaard voor de publicatie van gestructureerde gegevens (bijvoorbeeld vervat in tabellen) waarin elk beschreven ding of concept linkbaar wordt via unieke identificatoren, zogenaamde URI’s (bijvoorbeeld weergegeven in de vorm van een webadres). Hierdoor wordt het mogelijk om ook buiten de applicatie of database waar de gegevens beheerd worden informatie over deze entiteiten op te vragen. Het maakt data transparanter en faciliteert hergebruik en verrijking.

4 lod.uba.uva.nl/Cinema-Context/Cinema-Context

5 www.cinemabelgica.be

6 www.europeancinemaaudiences.org

7 www.ru.nl/rich/research-rich/researchgroups/radboud-group-historicaldemography-family-history/projects/current-research-projects/currentprojects/building-research-agendahistories-moviegoing

8 www.vondel.humanities.uva.nl/onstage

9 www.vondel.humanities.uva.nl/felix

10 www.paradiso.nl

Literatuur

Julia Noordegraaf, Leon van Wissen, Thunnis van Oort en Ivan Kisjes

Thunnis van Oort is historicus en onderzoeker aan de Radboud Universiteit en werkt aan een database van de bevolking van Suriname tussen 1830-1950

Julia Noordegraaf is hoogleraar digitaal erfgoed bij de afdeling Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam en hoofdredacteur van Cinema Context

Leon van Wissen is neerlandicus en data engineer bij de Universiteit van Amsterdam en verzamelt, modelleert en koppelt cultureel erfgoed als LOD

Ivan Kisjes is archeoloog en programmeur bij de Universiteit van Amsterdam en biedt digitale ondersteuning aan verschillende projecten binnen de geesteswetenschappen

Partners & subsidiënten