Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Cultuur na corona

Cultuur na corona

Interviews met Jan Zoet en Felix Rottenberg

‘Vooral niet-gesubsidieerde instellingen en makers, zoals vrije producenten in de podiumkunsten, hadden het zwaar. Zij waren aangewezen op eigen reserves en generieke noodsteun.’

‘Dat de sector ook gezien kan worden als één geheel, is een inzicht dat mede door deze crisis goed geland is bij de overheid.’

‘Culturele instellingen zijn in coronatijd zo’n 2,5 miljard euro aan inkomsten misgelopen, zegt Zoet. Dat heeft gevolgen voor reserves en het vermogen om te investeren in cultuureducatie, producties en innovatie.’

‘Voor gemeentes zou cultuur een wettelijke taak moeten worden. Nu wordt cultuur te vaak een sluitpost voor krimpende begrotingen. Dat is zorgelijk.’

  • Goudriaan, R. (et al.) (2021) Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund: effecten van de coronacrisis in de culturele sector. Amsterdam: Boekmanstichting (etc.).

Kim van der Meulen

is freelance journalist en schrijft voor onder andere Boekman, Het Parool en Het Financieele Dagblad. Fotografie: Annelien Nijland.

Partners & subsidiënten