Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Fondsen op naam

Fondsen op naam

Duurzaam, maar doelgericht

‘Gezamenlijk waren de FON van het Cultuurfonds, de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds in 2022 goed voor een cultuurbijdrage van 24.470.311 euro. Wat onderscheidt deze succesvolle – maar tot nu toe onderbelichte – vorm van private financiering?’.

‘De geefconstructie is daarmee over de jaren steeds belangrijker geworden voor private cultuurfinanciering. Dit is het duidelijkst te zien bij het Cultuurfonds’.

‘Gegevens over de woonplaatsen van de FON-instellers bij Vereniging Rembrandt en het Cultuurfonds laten zien dat de gevers voor 20 procent uit Amsterdam komen en voor 68 procent uit de Randstad in het algeheel’.

‘Het mooiste is natuurlijk als schenkers meegaan in wat wij zien in de maatschappij, wat belangrijk is of nood heeft om aan te geven.’

‘Het is van belang dat instellers gemotiveerd worden verder te reiken dan hun directe passie, zodat het alsmaar groeiende aantal fondsen op naam niet alleen een duurzame, maar ook omvangrijke impact heeft op de culturele sector’.

Noten 

1 Sita Struijke voerde dit onderzoek uit als onderdeel van haar stage bij de Boekmanstichting, onder begeleiding van Maartje Goedhart en Helleke van den Braber.
2 Het Cultuurfonds beheert 491 actieve en geplande FON op het gebied van cultuur (428) en natuur (63).
3 Een uitschieter is de 23 miljoen gulden die amateurfotograaf Hein Wertheimer in 1997 naliet voor een fonds ter oprichting en instandhouding van een fotomuseum.
4 Door het maatwerk maakt het Rijksmuseum niet langer onderscheid tussen FON en andere constructies waarbij schenkingen geoormerkt worden. Voor dit onderzoek werden daarom alle geoormerkte schenkingen bij het Rijksmuseum meegeteld als FON.
5 Charitatieve schenkingen aan het Rijksmuseum lopen via het Rijkmuseum Fonds, de steunstichting van het museum.
6 Cultuurfonds (2011) Jaarverslag 2010. Amsterdam: Cultuurfonds.
7 Ook wel ‘awareness of need’, de eerste voorwaarde voor filantropie (Bekkers, R. en P. Wiepking (2011) ‘A literature review of empirical studies of philanthropy: eight mechanisms that drive charitable giving’. In: Nonprofit and Voluntary Sector Quartely, jrg. 40, nr. 5, 924-973).
8 Bij deze berekening is gebruik gemaakt van de Randstad-definitie zoals gehaneerd door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, dat alle gemeenten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland tot de Randstad rekent.
9 Kruijt, M. (2023) ’Succesvol fondsenwerver Hendrikje Crebolder neemt afscheid van het Rijksmuseum’. Op: www.volkskrant.nl, 27 december.
10 Het bedrag dat na deze bestedingsvoorstellen openblijft, wordt gedekt door de algemene middelen van de vereniging. 

Sita Struijke

Sita Struijke is masterstudent Kunstbeleid en Kunstbedrijf aan de Radboud Universiteit en fondsenwerver

Partners & subsidiënten