Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » (Cultureel) erfgoed » Musea » Boekmancahier 2

Boekmancahier 2

Boekbesprekingen

 • Industriële archeologie in Nederland
  Over: Bedrijfsmonumenten en overheid: rijk, provincie, gemeente / T. Jansen
  A.F.J. Niemeijer
 • Uit en thuis
  Over: Van vaudeville tot video: een empirisch-theoretische studie naar verschuivingen in het uitgaan en het gebruik van media sinds de jaren vijftig / W. Knulst
  A. Bevers
 • Voorkeuren van museumdirecteuren
  Over: Directies, collecties en commissies: aankoopbeleid van vijftien musea en de Rijksdienst Beeldende Kunst / T. Gubbels
  J.S. Cramer
 • De kunstmarkt in Frankrijk
  Over: The French art market: a sociological view / R. Moulin
  T. Gubbels

Onderwijs-/onderzoeksberichten

Partners & subsidiënten