Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Letteren » Bibliotheken » Boekman 102

Boekman #102

€ 15,–

Boekman 102

Redactioneel

De openbare bibliotheek verbindt

Artikelen

Voorbij het uitlenen

De openbare bibliotheek als kennisplatform

A People's Palace

De bibliotheek van Birmingham

De fysieke en digitale bibliotheek als een twee-eenheid

De educatieve evolutie van de bibliotheek

Openbare bibliotheek zoekt partners

Buiten de fysieke muren van de bibliotheek treden

Openbare bibliotheken en community building

Van collectie naar connectie

Cocreatie in openbare bibliotheken

Focus op bibliotheekfuncties

Overheid en bibliotheek

Van pas de deux naar wisseldans

Columns en reportages

Warm, gezellig en ruimdenkend

Een eigen plek voor het boek op school

Hospitaal der ziel

Tante Pollewop verspreidt het woord

Boekbesprekingen

Cultural policy: management, value and modernity in the creative industries / Dave O'Brien

Big bucks: the explosion of the art market in the 21st century / Georgina Adam

Popular music matters: essays in honour of Simon Frith / Lee Marshall en Dave Laing

Partners & subsidiënten