Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Boekman 105

Boekman #105

€ 15,–

Boekman 105

Redactioneel

Gemengde berichten

Artikelen

Tweede editie Cultuurindex Nederland

Kerngegevens over de culturele sector 2005-2013 per pijler en per sector

Festivals nestelen zich stevig in de cultuursector

Kassa of kaalslag?

De veerkracht van de culturele sector

Talentontwikkeling in tijden van verschraling

Jonge kunstenaars zoeken hun eigen weg

Zzp’er in de creatieve industrie

Samenwerken biedt schaalvoordeel

Burgers meer betrokken bij cultuur

Draagvlak voor cultuur groeit

Beeldende kunst uit Nederland minder zichtbaar

Nieuwe dynamiek door digitalisering

Muziek- en boekenbranche krabbelen op

Volg de sporen van je publiek

Sociale media zijn goudmijn voor cultuurmarketing

Halverwege de toekomst

Welke van de vroegere cultuurscenario’s ontvouwen zich?

Boekbesprekingen

Cowboys and indies: the epic history of the record industry / Gareth Murphy

Cultuur in Noord-Brabant: een benchmark / Henk Vinken

Cosmopolitan canvases: the globalization of markets for contemporary art / Olav Velthuis en Stefano Baia Curioni (eds.)

Partners & subsidiënten