Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman 115

Redactioneel

 • Redactioneel Boekman 115
  Boekman 115: naar een inclusief cultuurbestel

  Cultuur is van en voor iedereen. Ongeacht de plek waar je woont, uit welk gezin je komt of welke culturele achtergrond je hebt, ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of opleiding’, schrijft minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in haar visiebrief. Een kleine tien jaar geleden schreef de toenmalige cultuurminister Plasterk: ‘het cultuurbeleid is “inclusief”, dus bedoeld voor alle Nederlanders.’ Ook Emanuel Boekman gaat hier in zijn proefschrift uit 1939 op in, als hij betoogt dat het bevorderen van toegankelijkheid het sluitstuk vormt van de overheidsbemoeienis met oude en nieuwe kunst. Inclusiviteit en cultuurbeleid zijn dus bekenden van elkaar, stelt Erik Schrijvers in het openingsartikel van deze Boekman.

Artikelen

 • Kunst en cultuur voor iedereen?
  Erik Schrijvers
 • Inclusiviteit in het post-multiculturalismetijdperk
  Diversiteitsbeleid van de rijksoverheid
  Christine Delhaye
 • Van ‘Pas toe, óf leg uit’ naar ‘Pas toe, én leg uit’
  De Code culturele diversiteit in praktijk gebracht
  Gabbi Mesters en Cecile Brommer
 • ‘De cultuursector is als een alp, hoe hoger je komt hoe witter het wordt’
  Diversiteit, inclusiviteit en beleid in de Rotterdamse cultuursector
  Pauwke Berkers, Koen van Eijck, Rento Zoutman, Wilma Gillis-Burleson en Diana Chin-A-Fat
 • Is verbeelding wel of niet kleurenblind?
  Diversiteit in de literaire wereld
  Toef Jaeger
 • De diversiteitskwestie in de culturele sector is vooral een kwestie van geld
  Interview met Rajae El Mouhandiz, Imara Limon en Kevin de Randamie
  Kim van der Meulen
 • Inclusieve aanpak voor cultuureducatie
  Ronald Kox
 • De segregatie die niemand wil en niet nodig is
  Waarom draaien mensen met een handicap niet mee in de theaterwereld?
  Chris Keulemans
 • Wanneer houdt inclusiviteit op?
  Interview met Liedeke Plate, hoogleraar Cultuur en Inclusiviteit
  André Nuchelmans
 • Andere kijk op cultuurparticipatie nodig
  Diversiteit en rijkdom van cultuurpraktijken moeten meer zichtbaar en invoelbaar worden
  Anna Elffers

Columns en reportages

 • Een storm waait door het paradijs Over onconditionele inclusiviteit Gijs Scholten van Aschat

  Het cultuurbeleid van pak ’m beet de afgelopen tien jaar wordt gekenmerkt door een curieuze paradox. De kunsten werden financieel gekort, wij, de makers, werden aangesproken op een verondersteld gebrek aan ondernemerschap en de kunsten zouden veel meer aan marktwerking moeten doen. Wat er overigens vooral op neerkomt dat de kunst niet te moeilijk mag zijn, want meer omzet betekent dat je een groter publiek moet bereiken.

  Daar komen steeds nieuwe eisen bij: werk aan de diversiteit, verbind, bedien de regio, en geef ook nieuwe Nederlanders een kans!

 • Het Black Panther-effect Laurien Saraber

  Witte zalen veranderen alleen van kleur als het kunstaanbod inclusief is. De aantrekkingskracht van ‘inclusief’ is dat het naar een situatie verwijst waarin er niets ontbreekt en alles kan. Ik heb circa twintig jaar (heel veel) discussies, (veel) beleid en (beperkte) inspanningen meegemaakt om met de gesubsidieerde kunst in Nederland een in cultureel opzicht gevarieerder publiek te bereiken. Ik zal niet zeggen dat het allemaal niets heeft uitgehaald. Wel heb ik ervaren dat het langzaam ging, met te veel ongemak en te weinig plezier, en een disbalans tussen praten en doen. En we zijn nog verre van klaar.

 • Hoog tijd voor diverse filmproductie Interview met Margo van der Valk, beleidsmedewerker bij het Nederlands Filmfonds Kimberly van Aart

  Het Nederlands Filmfonds wil meer diversiteit in Nederlandse films,’ stelde Doreen Boonekamp eind 2015 (Het Parool 2015). De directeur/bestuurder van het Nederlands Filmfonds – belangrijkste financier van Nederlandse (co)producties – kondigde aan dat deze ambitie een prominente plaats zou krijgen in het beleid voor 2017-2020 en verder. In Nederland is er ‘jarenlang verzucht dat er veel nagedacht werd over diversiteit, maar weinig werd gedaan – en dat klopt’, aldus Margo van der Valk, beleidsmedewerker bij het Filmfonds en aanspreekpunt omtrent diversiteit en inclusiviteit.

 • De (on)mogelijkheden van een danser met een beperking. Amber en Isis Geurts

  Alhoewel kunst en cultuur mogelijkheden voor inclusie bieden, zijn er ook grenzen aan deze toegankelijkheid. Voor één specifieke doelgroep zijn deze letterlijk en figuurlijk voelbaar: mensen met een fysieke beperking. Wat beperkt deze mensen nu echt in hun kunstpraktijk?

Maakt onderdeel uit van:

Dossier: inclusiviteit

Partners & subsidiënten