Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman #62

€ 15,–

Kunst en geld

Na themanummers over film en het museum van de toekomst, staat dit keer een minder prozaïsch, maar zeker niet minder belangrijk onderwerp binnen de kunst- en cultuurwereld in Boekman centraal, namelijk: geld. Heeft het Nederlandse subsidiestelsel zijn langste tijd gehad? Of zijn enkele aanpassingen voldoende om de komende cultuurplanperiodes met vertrouwen tegemoet te zien? Zitten overheid en kunst in een folie à deux? Is een publieke pinpas voor cultuur een alternatief? Brengen fiscale regelingen beleggers en kunstenaars nader tot elkaar? Zit er brood in loterijen als sponsor? Verdient de Nederlandse Rockefeller een kans? Of moet de mecenas terugkeren?

Inhoudsopgave:

Anita Twaalfhoven
Redactioneel

Creatieve financiering van creativiteit – Arjo Klamer
De cultuur ziet een belangrijke geldbron over het hoofd: de informele contacten

De strijkstok van het subsidiecircus – Olav Velthuis
Het is de hoog tijd voor een efficiënter subsidiesysteem

Column Ruim baan voor de top – Paul Schnabel

Elke dag een ‘Victory Boogie Woogie’ – Lex ter Braak
Wil de kunst zich van de band met de overheid bevrijden, dan moet zij de publieke ruimte terugveroveren

Het is allemaal Thorbecke’s schuld – Ryclef Rienstra
De politiek heeft zich al veel te lang verscholen achter Thorbecke’s uitspraak dat kunst geen zaak van de regering is

Column De portemonnee van Hans Abbing

Over de grenzen van de cultuur – Anita Twaalfhoven
De subsidiesystemen in verschillende Europese landen met elkaar vergeleken

Public subsidies for public interest – Dragan Klaic
The situation in Europe as a hole and the Netherlands in particular, where there is no coherent policy.

Column De portemonnee van Pam Emmerik

Iedereen een pinpas voor cultuur – Michiel de Weger
Burgers moeten zelf via een pinpas kunnen bepalen, aan welke kunst- of cultuuruiting ze hun geld willen besteden

Het gevaar van de cultuurpas – Berend Jan Langenberg
Aan een in te voeren nationale cultuurpas kleven grote gevaren

Daar komen de geldschieters – Sandra Jongenelen
Het is doodstil rond de fiscale regeling kunstwereld en beleggers nader tot elkaar moest brengen. Tijd voor een doorstart?

Column De portemonnee van Piet Rogie

Naar een ondernemende cultuur – Giep Hagoort en Gabriëlle Kuiper
Hoe culturele organisaties financieel creatiever gerund kunnen worden

Geef de Nederlandse Rockefeller een kans – Wim Pijbes
De kunstwereld moet zich openstellen voor particuliere investeerders

Column De portemonnee van Merlijn Twaalfhoven

De terugkeer van de mecenas – Philip Tijsma
Culturele instellingen moeten niet op subsidie wachten, maar de stoute schoenen aantrekken en aankloppen bij private financiers

‘Je koopt een beeldje voor thuis, en dan ga je verder’ – Truus Gubbels en Ingrid Janssen
Wat bezielt mensen om een eigen museum te beginnen?

Column De portemonnee van Xynix Opera

Verantwoord lachen – Pieter Bots
Theatersubsidies en de eigen rol die er ligt voor het gesubsidieerd toneel

Een schilderij uit de loterij – Cas Smithuijsen
Over de financiering van cultuur uit de opbrengst van de goededoelenloterijen

Column We gaan aan diversiteit ten onder – Gitta Luiten

Kunst verbroedert – Gijs Frieling
Keiharde concurrentie leidt zowel in economie als in kunst tot een oorlog van allen tegen allen. Dat het ook anders kan, laten kunstenaars van Einstürzende Neubauten en Atelier Van Lieshout zien.

Column kunst uit het keurslijf – Anna Kloos

De vloek die subsidie heet – Hans Abbing
Wie bepaalt de kunstsubsidies – en wie profiteert ervan?

Beroep: kunstdief – Edgar Tijhuis en Dennis van der Wal
Wat bezielt de dief?

Alles heeft zijn prijs – André Nuchelmans
Hoeveel kunst prijzen zijn er wel niet? En waar komt al dat geld vandaan?

Boekbesprekingen

Bert Bakker: Onschatbare waarde: over kopen en verkopen van kunst – Sandra Jongenelen
Victor A. Ginsburgh (ed.): Economics of Art and Culture – Hugo Verdaasdonk

Dossier

Een uitgebreide selectie van literatuur en websites over kunst & geld – Jack van der Leden, Saskia Leefsma, Marike Lindhout en Mieke Nooijen

Partners & subsidienten