Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman #65

€ 15,–

Hoge en lage cultuur

Sinds de jaren vijftig is de afstand tussen de traditionele, hogere kunsten en de voorheen als lager beschouwde cultuurvormen aanzienlijk verkleind. Film, fotografie, popmuziek, mode, thrillers of strips hebben met de tijd aan prestige en erkenning gewonnen. Vooral hoogopgeleide veertigplussers staan te boek als culturele omnivoren, die zowel van Beethoven als de Beatles houden, Kafka met Kuifje combineren en mode binnen de muren van het museum zien.

Inhoudsopgave:

Anita Twaalfhoven
Redactioneel

Artikelen

Vervagende grenzen – Susanne Janssen
De classificatie van cultuur in een open samenleving

Schieten op de canon – Paul Schnabel
Was het vroeger nou écht allemaal zoveel beter?

Pleidooi voor een inclusievere benadering- Maaike Meijer
Meer aandacht is nodig voor de positie van vrouwen en migranten bij hoge en lage cultuur

Blijvende grenzen – Nico Wilterdink
Scheidslijnen tussen hoge en lage cultuur zijn verschoven, maar niet verdwenen

Tegen de stroom – Folkert Haanstra
Bij de kunstvakken zijn scheidslijnen tussen hoog en laag niet geërodeerd

Hoe vaag zijn hoog en laag – Frans de Ruiter
Kritische kanttekeningen bij het door Susanne Janssen gebruikte begrippenkader

Als alles kunst heet… – Hans van Maanen
Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen kunst en cultuur – als alles kunst heet vervaagt de waarde van kunst voor de samenleving

Schaamteloos elitair – François Stienen
De kloof tussen kassakraker en kunstzinnige film is onoverbrugbaar

Pop wordt klassiek – Pablo Cabenda
De popmuziek is klaar voor de grote stap: van poppodium naar concertgebouw

Emancipatie van de mode – José Theunissen
Vooroordelen maken het de mode moeilijk om op te klimmen naar hoge cultuur

Interviews

Onder Professoren Liesbet van Zoonen – De leerstoel Media en populaire cultuur
Anita Twaalfhoven

Culturele omnivoren?

Maarten Lammersdirecteur van ‘De Kunstbende’
Liane van der Lindendirecteur Imagine IC
Ruut Weissmanartistiek leider van Toneelgroep Amsterdam en Kleinkunstacademie van de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam
Jessica Roosleerling 6 VWO van het Keizer Karel College in Amstelveen
Jantien Hadderssecretaris van de evaluatiecommissie van het Actieplan Cultuurbereik

Columns

De hoge cultuur triomfeert – Kees Vuyk

HI en LO in de popmuziek – Tom ter Bogt

Herkenning of inzicht – Alex de Vries

Met dank aan Bart Chabot – Arjan Peters

Dossier

Een uitgebreide selectie van literatuur en websites over hoge en lage cultuur – Saskia Leefsma

Uitgelicht

In de rubriek Uitgelicht is er onder meer aandacht voor reacties in de rubriek Forum, recent verschenen publicaties, de laatste aanwinsten uit de bibliotheek van de Boekmanstichting en benoemingen en symposia op het werkterrein van de Boekmanstichting

Boekbesprekingen
Umberto Eco : De geschiedenis van de schoonheid – Pieter Hoexum

Inge C. van der Vlies: De kunst en het recht. Over algemene publiekrechtelijke regels met betrekking tot kunst – Tjeerd Schiphof

Sigrid Hemels: Door de muze omhelsd. Een onderzoek naar de inzet van belastingsubsidies voor kunst en cultuur in Nederland – Ferdinand H.M. Grapperhaus

B. Hurkmans (red) e.a.: All that Dutch. Over internationaal cultuurbeleid
– Ingrid Janssen

Pieter van Os (red) e.a.: Kunst en kapsones – Truus Gubbels

Recente aanwinsten van de bibliotheek 

Benoemingen, promoties en symposia 

Portfolio

Met werk van eindexamenstudenten fotografie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag:
Lisa van Wieringen
Bregje van den Berg
Anaïs López
Mathilde Jansen

Partners & subsidienten