Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman #78

€ 15,–

De opkomst van de regio

Het Zeeuwse Film by the Sea is toonaangevend, festival Karavaan bouwt een breed netwerk in de kop van Noord-Holland en het Drents Museum in Assen heeft internationale allure. De regio’s buiten de Randstad komen cultureel steeds steviger op de kaart te staan. Bovendien moet de basisinfrastructuur de regio’s in de komende cultuurplanperiode met vaste voorzieningen gaan versterken.

Centrale vragen in dit nummer zijn:

  • Verstoort het nieuwe subsidiestelsel de relatie tussen Rijk, provincies en gemeenten?
  • Zijn gemeenten de belangrijkste actor van cultureel Nederland?
  • Hoe gevoelig zijn provincies voor achterstelling?
  • Verovert regiopop de hitparade? En Versterken regiosoaps de sociale cohesie?
  • Waarin schuilt de dynamiek van de Vlaamse steden?

Inhoudsopgave:

Anita Twaalfhoven
Redactioneel

Artikelen

Cor Wijn
De kunstsubsidies en het Huis van Thorbecke
Door de stelselherziening zijn de onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid tussen rijk, provincies en gemeenten afgenomen

Regioreportage
Jack van der Leden
Een gevoel van Zeeuwse trots
Film by the Sea

Simon van den Berg
Regiogezelschappen op zoek naar worteling
Hoe de regionale gezelschappen een netwerk bouwen in de eigen omgeving

Sandra Jongenelen
Van Rijk naar regio’s
Interview met Harry van Waveren, voorzitter van de commissie cultuur van het Interprovinciaal Overleg, over de verschuiving van culturele initiatieven naar provincies

Regioreportage
André Nuchelmans
Het boek brengt Bredevoort tot leven
Bredevoort Boekenstad

Willem-Jan Raijmakers
Begint buiten Amsterdam het kippen voeren?
De geldstromen van Rijk, provincies en gemeenten in kaart gebracht

Sandra Jongenelen
‘De gemeenten zijn de belangrijkste actoren van cultureel Nederland’
Interview met Arno Brok van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de prominente rol van gemeenten bij de subsidieverdeling

Regioreportage
Truus Gubbels
Een regionaal museum met internationale allure
Drents Museum

Geert Van der Speeten
Van verlaten mijnsite tot C-mine
De lokale cultuurdynamiek in de Vlaamse regio’s en gemeenten

Regioreportage
Anita Twaalfhoven
Kortrijk leeft op door design
Designregio Kortrijk

Erik Hitters en Tonny Krijnen
Koning van de regio
Populariteit en legitimiteit van regionale televisie

Miriam van de Kamp
Regiopop, meer dan dialect
Een analyse aan de hand van de jaarlijsten van nationale singles en albums

Regioreportage
André Nuchelmans
Op een mooie pinksterdag
Pinkpop

Truus Gubbels
Kwaliteit voor een groot publiek
Interview met Jan Vaessen, voormalig directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem

Cas Smithuijsen
FC Twentegevoel in de concertzaal
Pleidooi voor decentralisatie van het orkestenbestel

Regioreportage
Anita Twaalfhoven
Karavaan verbindt Noord-Hollanders met elkaar
Zomerfestival Karavaan

Gerard Marlet
Cultuur in de stad (2)
Hoe kan gemeentelijk beleid het belang van cultuur ondersteunen

Anita Twaalfhoven
Onder professoren
Een Chinese Muur in Engeland
Interview met Christopher Maughan, universitair hoofddocent Arts Management bij de Montfort University in Leicester

Dossier
Marike Lindhout
Een uitgebreide selectie van literatuur en websites over regionaal en lokaal beleid en regionale en lokale initiatieven

Uitgelicht

Boekbesprekingen
Nel van Dijk over
Hugo Verdaasdonk – Snijvlakken van de literatuurwetenschap

Kees Somer over
Len de Klerk – De modernisering van de stad 1850-1914. De opkomst van de planmatige stadsontwikkeling in Nederland

Timothy J. Dowd over
David Pattie – Rock Music in Performance

Lisa Kuitert over
Gail Pool – Faint Praise. The Plight of Book Reviewing in America

Quirine van der Hoeven over
Wim De Pauw – Absoluut modern. Cultuur en beleid in Vlaanderen

Jack van der Leden over
Ko van Gemert (samensteller) – Amsterdam & zijn schrijvers. Literatuur op locatie

Recente aanwinsten van de bibliotheek 

Benoemingen, promoties en symposia

 

Naar aanleiding van dit nummer van Boekman werd op 15 april 2009 het gelijknamige Boekmandebat in Sneek georganiseerd.
Lees meer

Partners & subsidienten