Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman 94

Redactioneel

 • Redactioneel Boekman 94 Schnabel updated Ineke van Hamersveld

  Wie in 2013 op zoek gaat naar sociaal-culturele ontwikkelingen om veranderingen in de samenleving te identificeren, verklaren of in perspectief te zetten, stuit al gauw op ‘de vijf i’s van Paul Schnabel’. Deze zijn zo genoemd naar hun auctor intellectualis en worden gevormd door een aantal langlopende processen: individualisering, informalisering, informatisering, internationalisering en intensivering. Ze zijn voor het eerst geformuleerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) in 2000, voor een discussie in het kabinet-Kok II over de beleidsprioriteiten in het nieuwe millennium. In het zestiende Sociaal en cultureel rapport uit 2004 waren zij het interpretatiekader waartegen de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van onder meer vrije tijd en cultuur werden bezien. Deze vijf i’s staan centraal in Boekman 94, ter gelegenheid van Schnabels afscheid als directeur van het SCP, in 2013. Ze zijn afgezet tegen vijf, voor deze Boekman opnieuw geredigeerde, artikelen van Schnabel zelf die samen 20 jaar omspannen – 1993-2013 – en tevens een beeld van zijn culturele hang-ups geven.

Artikelen

 • Massa ontmoet elite
  Informalisering is ook zichtbaar in het culturele leven
  Cas Smithuijsen
 • Ervaringshonger
  Interview met Bart Verschaffel. Intensivering van de (kunst) beleving gaat ten koste van het kritisch debat
  Ineke van Hamersveld
 • Informatisering van de cultuur
  Kunst beleven hoort in de netwerksamenleving tot een alledaagse bezigheid
  José van Dijck
 • Nut en nadeel van de huisbioscoop
  Individu, gemeenschap en techniek vormen een tamelijk stabiele constellatie
  Ger Groot
 • Waar een klein land groot in is
  De internationale rol van de Nederlandse kunstwereld wordt beperkt doordat de overheid zich terugtrekt
  Ton Bevers
 • Barbaarse tijden?
  Het is gevaarlijk de kunsten uit te leveren aan de markt
  René Boomkens
 • Massakunst en elitecultuur
  Als de kunstwereld gewaardeerd wil worden, moet zij de consument omarmen
  Paul Schnabel (1993)
 • Kunst als zware industrie
  De collectie van het Guggenheim Museum Bilbao legt het af tegen de sculpturale overmacht van Frank Gehry
  Paul Schnabel (1993)
 • Schoonheid met andere ogen
  De beperkte reikwijdte van de moderne architectuur
  Paul Schnabel (2000)
 • Kunst voor wie? Kunst van wie?
  Openbaar kunstbezit is er om gezien te worden maar het is maar een beperkte groep die komt kijken
  Paul Schnabel (2009)
 • Cultureel erfgoed sociaal en politiek gezien
  Als iedereen iets anders belangrijk vindt, wat bewaar je dan voor wie?
  Paul Schnabel (2010)

Partners & subsidiënten