Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman 94

Redactioneel

  • Redactioneel Boekman 94 Schnabel updated Ineke van Hamersveld

    Wie in 2013 op zoek gaat naar sociaal-culturele ontwikkelingen om veranderingen in de samenleving te identificeren, verklaren of in perspectief te zetten, stuit al gauw op ‘de vijf i’s van Paul Schnabel’. Deze zijn zo genoemd naar hun auctor intellectualis en worden gevormd door een aantal langlopende processen: individualisering, informalisering, informatisering, internationalisering en intensivering. Ze zijn voor het eerst geformuleerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) in 2000, voor een discussie in het kabinet-Kok II over de beleidsprioriteiten in het nieuwe millennium. In het zestiende Sociaal en cultureel rapport uit 2004 waren zij het interpretatiekader waartegen de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van onder meer vrije tijd en cultuur werden bezien. Deze vijf i’s staan centraal in Boekman 94, ter gelegenheid van Schnabels afscheid als directeur van het SCP, in 2013. Ze zijn afgezet tegen vijf, voor deze Boekman opnieuw geredigeerde, artikelen van Schnabel zelf die samen 20 jaar omspannen – 1993-2013 – en tevens een beeld van zijn culturele hang-ups geven.

Artikelen

Partners & subsidiënten