Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman 91

Redactioneel

 • Redactioneel Boekman 91 Anita Twaalfhoven

  De relatie tussen kunstbeleid en onderzoek lijkt een haatliefdeverhouding. Bestuurders en beleidsmakers omarmen resultaten die in het eigen straatje passen maar laten ongewenste rapporten het liefst verdwijnen in de bureaulade. Die conclusie dringt zich op in deze Boekman. Relevante feiten, cijfers, conclusies en aanbevelingen van onderzoekers dringen mede daardoor maar mondjesmaat door tot de praktijk. Met als schrijnend voorbeeld tal van onderzoeksrapporten die in de afgelopen periode tevergeefs de gestaag groeiende kloof tussen de gesubsidieerde podiumkunsten en het publiek over het voetlicht hebben gebracht. ‘Helaas hebben beleidsmakers en -uitvoerders niet altijd gebruikgemaakt van onderzoeksuitkomsten, ook niet als die
  een grote maatschappelijke waarde hebben’, schrijft Letty Ranshuysen. ‘De ervaring leert dat persoonlijke visies van beleidsmakers en anderen die de toon aangeven, zelfs de meest overtuigende en op harde cijfers gebaseerde onderzoeksuitkomsten kunnen overschaduwen.’

Artikelen

 • Het hele verhaal
  Interview met topwetenschapper Robbert Dijkgraaf
  Anita Twaalfhoven
 • Het belang van onderzoek bij de huidige omslag in het cultuurbeleid
  De rijksoverheid wil graag met de culturele sector investeren in goed onderzoek
  Halbe Zijlstra
 • De Cultuurindex Nederland kan van start
  De Cultuurindex kan helpen om overzicht te verkrijgen van de staat van cultuur
  Cas Smithuijsen
 • Kanttekeningen bij een nuttige illusie
  Wat politici ons voorschotelen, is in hoge mate feitenresistent
  Thije Adams
 • Kleine ingrepen, grote gevolgen
  De overheid moet bij cultuurbeleid goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de sector
  Jet de Ranitz en Marianne Versteegh
 • Een kwestie van aantrekken en afstoten
  Waar komt de haat-liefdeverhouding tussen onderzoekers en beleidsmakers vandaan?
  Peter van der Zant
 • Strategisch onderzoek maakt het verschil
  Hoe onderzoek steeds vaker op strategisch niveau wordt ingezet
  Tesse van Groenestein, Esther Cachet en Corien van der Linden
 • Oude onderzoeken, nieuwe relevantie
  Waarschuwingen voor afkalvend draagvlak voor kunst worden genegeerd
  Letty Ranshuysen
 • Kennis is macht
  De strategische betekenis van onderzoek voor culturele organisaties
  Hans Onno van den Berg
 • De glibberige wegen tussen onderzoek en praktijk
  Waarom onderzoekers en kunstinstellingen zich zo moeilijk in elkaar kunnen inleven
  Berend Jan Langenberg
 • Cultuur omarmt de wetenschap
  Het groeiende belang van de bijzondere leerstoelen op het gebied van cultuur
  Sandra Jongenelen
 • Verleden, heden en toekomst van onderzoek in de cultuursector
  Ton Bevers, Nico Wilterdink en Elske Gerritsen aan het woord
  Anita Twaalfhoven

Partners & subsidiënten