Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Stelsel & financiering » Boekman 91

Boekman 91

Redactioneel

  • Redactioneel Boekman 91 Anita Twaalfhoven

    De relatie tussen kunstbeleid en onderzoek lijkt een haatliefdeverhouding. Bestuurders en beleidsmakers omarmen resultaten die in het eigen straatje passen maar laten ongewenste rapporten het liefst verdwijnen in de bureaulade. Die conclusie dringt zich op in deze Boekman. Relevante feiten, cijfers, conclusies en aanbevelingen van onderzoekers dringen mede daardoor maar mondjesmaat door tot de praktijk. Met als schrijnend voorbeeld tal van onderzoeksrapporten die in de afgelopen periode tevergeefs de gestaag groeiende kloof tussen de gesubsidieerde podiumkunsten en het publiek over het voetlicht hebben gebracht. ‘Helaas hebben beleidsmakers en -uitvoerders niet altijd gebruikgemaakt van onderzoeksuitkomsten, ook niet als die
    een grote maatschappelijke waarde hebben’, schrijft Letty Ranshuysen. ‘De ervaring leert dat persoonlijke visies van beleidsmakers en anderen die de toon aangeven, zelfs de meest overtuigende en op harde cijfers gebaseerde onderzoeksuitkomsten kunnen overschaduwen.’

Artikel

Partners & subsidiënten