Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Lezing Cynthia Dekker en Rento Zoutman

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 28 mei ’18

Lezing Cynthia Dekker en Rento Zoutman

In de tweede lezing in de reeks inclusiviteit is het woord aan Cynthia Dekker (Rotterdam Festivals) en Rento Zoutman (Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur). Zij vertellen over de ambities, toekomstvisie, verworven inzichten en stand van zaken in de Rotterdamse cultuursector met betrekking tot het thema inclusiviteit.

Lezingenreeks Inclusiviteit
Steeds meer wordt duidelijk dat er onder cultuurmakers en cultuurconsumenten nog steeds groepen bestaan die geen aansluiting vinden bij het cultuurbestel. In juni verschijnt het volgende nummer van tijdschrift Boekman waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden van een inclusief cultuurbestel. Voorafgaand aan de publicatie van dit nummer organiseert de Boekmanstichting een reeks lezingen rondom de vraag wat er nodig is voor een inclusief cultuurbestel.

Lees hier het verslag van de eerste lezing in deze reeks met Erik Schrijvers (WRR) en Kivilcim Özmen (Federatie Cultuur).

De Rotterdamse cultuursector heeft de ambitie uitgesproken om collectief verantwoordelijkheid te nemen voor het publieksbereik van de gehele sector. Op initiatief van het Directeurenoverleg Rotterdam is een Werkgroep Publieksbereik ingesteld die deze ambitie met Rotterdam Festivals als facilitator invulling gaat geven.

Cynthia Dekker zal ingaan op de verworven inzichten, de stand van zaken van het kaart brengen van het project in Rotterdam, de uitdagingen die daarbij komen kijken en haar visie op de toekomst.

In het Cultuurplan advies 2017/2020 constateerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) dat de culturele sector in Rotterdam onvoldoende een afspiegeling is van de superdiverse stad Rotterdam. In het recente advies ‘Durf te kiezen’ pleit de RRKC voor een betere aansluiting van het kunst- en cultuurbeleid op de dynamiek van de stad: meer aandacht voor de culturele uitingsvormen en de cultuurbeleving van jonge Rotterdammers en voor de ontwikkeling van nieuwe talentvolle kunstenaars of makers.

Rento Zoutman, directeur/secretaris van de RRKC, gaat in op de ervaringen die de RRKC in 2017 opdeed in groepsgesprekken met jonge makers en creatieven uit de stad en op het onderzoek Culturele diversiteit in de Rotterdamse cultuursector dat de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van de RRKC en de gemeente uitvoerde naar de toepassing van de Code Culturele Diversiteit door de 86 instellingen in het Rotterdamse cultuurplan. De RRKC heeft de commissie inclusiviteit geformeerd die het Werkprogramma voor 2018 concretiseert: agenderen, onderzoek, debat en advies aan het nieuwe college van B&W in het najaar van 2018.

Cynthia Dekker is senior projectleider Cultuurparticipatie en Onderzoek & expertise bij Rotterdam Festivals. Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid van Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers. Rotterdam Festivals ondersteunt de Rotterdamse culturele sector bij het vergroten van het publiekbereik door kennis over het (potentiële) publiek voor culturele activiteiten te verzamelen en te delen en deze kennis toe te passen in collectieve cultuurmarketing via Uitagenda Rotterdam. Cynthia Dekker richt zich op collectieve culturele marketing en publieksonderzoek, met speciale aandacht voor publieksontwikkeling en diversiteit. Bij Rotterdam Festivals coördineerde ze de Nederlandse deelname aan twee EU projecten in het Lifelong learning programma; Extending the margins en Open all areas. Beide met als leidend thema inclusiviteit en diversiteit in cultuur. Daarnaast is ze mede auteur van de publicaties Wij Rotterdammers en cultuur (2011) en Rotterdam, cultuur en publiek in kaart gebracht (2015). Beide omvatten uitgebreid deskresearch en analyse van lokale publieksgegevens.

Rento Zoutman (1959) heeft ruime ervaring met advies in gemeentelijk beleid en cultuur. Sinds 1989 opereerde hij als zelfstandig adviseur, in het bijzonder op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast bracht hij ook adviezen uit op het gebied van lokaal sociaal beleid, vrijwilligersbeleid en sport. Tot 2017 was hij senior adviseur en partner bij DSP-groep. Zoutman is per 1 januari 2017 benoemd tot directeur van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) en secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). De RRKC adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur-beleid en verbindt cultuur, stad en samenleving. Bekijk adviezen van de RRKC.

Datum: maandag 28 mei 2018, Boekmanstichting Amsterdam
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

 

Partners & subsidiënten