Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Digitaal is ‘here to stay’

Digitaal is ‘here to stay’

Hoe gaat dat in de toekomst verder?

Noten

[1] https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2021/11/04/advies-corona-addenda, p.6

[2] Ibidem Raad voor Cultuur, p.6

[3] Het betreft een toekenning in het kader van het Fonds Extra programma. Zie www.fonds21.nl/nieuws/637/fonds-21-extra-programma.

[4] Ibidem, Raad voor Cultuur, p.11

[5] Brief Minister Van Engelshoven, 16 november 2021 ‘Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur’

Bekijk meer: Actualiteit

Partners & subsidiënten