Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Actualiteit » Verslagen » Twintig jaar danseducatie in Nederland

Twintig jaar danseducatie in Nederland

Mieog, K.M.J. (2014)
Twintig jaar danseducatie in Nederland: veranderingen in danseducatie bij Nederlandse dansgezelschappen.
Masterscriptie Universiteit van Amsterdam, 160 p.
Internetcatalogus

Danseducatie in het voortgezet onderwijs bestaat inmiddels ruim twintig jaar. Mieog onderzoekt welke ontwikkelingen danseducatie gedurende deze periode heeft doorgemaakt. Vier dansgezelschappen dienen hierbij als voorbeeld, representatief voor de hele sector: Introdans uit Arnhem, Conny Jansen Danst uit Rotterdam, Danstheater Aya uit Amsterdam en De Dutch Don’t Dance Division uit Den Haag. Interviews met educatieve medewerkers van deze dansgezelschappen zijn verwerkt in de scriptie en in de bijlagen te lezen.

Dans onderscheidt zich van andere kunstvormen door fysieke expressie en de vluchtigheid van de voorstelling. Als het voorbij is, is het ‘weg’, in tegenstelling tot bijvoorbeeld beeldende kunst. Dans kan verhalend, abstract of associatief zijn, toeschouwers herkennen zich in de beweging en identificeren zich met de danser of het personage. Ook zelf dansen is belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen: ze oefenen daarbij lichamelijke en expressieve vaardigheden die in de meer theoretische vakken vaak niet aan bod komen.

De laatste decennia is er ook een nieuwe vorm ontstaan naast de al bestaande dansdisciplines: de urban arts, met dansvormen als street- en breakdance, vaak op straat ontstaan in de achterstandswijken in de Verenigde Staten. Deze dansvormen worden gebuikt in community art projecten om de sociale cohesie van een buurt te bevorderen, maar hebben inmiddels ook het theaterpodium bereikt, zoals in Nederland bijvoorbeeld de groep ISH.

Danseducatie is onderbelicht in de wetenschap. De auteur besteedt daarom veel aandacht aan de algemenere ontwikkelingen in de cultuureducatie van de laatste twintig jaar, waar juist veel onderzoek naar is gedaan. Een inventarisatie in 2006 door Cultuurnetwerk Nederland leverde 630 publicaties op die in Nederland sinds het midden van de jaren zeventig zijn uitgekomen, inmiddels staat de teller al veel hoger.

Opvallend is dat ondanks al deze inspanningen het cultuuronderwijs nog steeds niet optimaal verankerd is. Per cultuurnotaperiode wisselden de plannen, wat niet bevorderlijk was voor de continuïteit. Gelukkig blijft voor de komende tijd cultuuronderwijs hoog op de agenda staan.

De auteur concludeert dat er een ontwikkeling heeft plaats gevonden op het gebied van danseducatie. De meeste educatieve medewerkers van de gezelschappen zijn tevreden over de positie die dans heeft verworven. De groepen werken veel samen met scholen, steunfunctie-instellingen, centra voor de kunsten en andere culturele instellingen, maar de samenwerking kan nog een stuk beter. Bij de scholen zelf bestaat nog niet genoeg expertise op het gebied van dans. Ook door bezuinigingen bij de kunstinstellingen komt educatie in het gedrang, terwijl de interesse juist is toegenomen. 

Bekijk meer: Verslagen

Partners & subsidiënten