Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Actualiteit » Auteursoptredens in Nederland

Figuur 1 - Het totale aantal contracten voor auteursbezoeken en het aantal contracten per type auteur (geïndexeerd op 2005)

Figuur 2 - Gemiddeld aantal verschillende auteurs die per 1000 contracten worden geboekt

Figuur 3 - Totale honorarium uitgekeerd aan auteurs, en gemiddeld honorarium per contract (geïndexeerd op 2005).

Deze cijfers zijn voor cumulatieve inflatie gecorrigeerd op basis van de CBS-statistiek Jaarmutatie consumentenprijsindex.

Figuur 4 - Aandeel van de verschillende typen onderwijs in het totaal aantal contracten voor auteursbezoeken in het onderwijs (geïndexeerd op 2005)

Figuur 5 - Aantal met bibliotheken afgesloten contracten voor auteursbezoeken ten opzichte van inkomsten en uitgaven van openbare bibliotheken (geïndexeerd op 2005).

Inkomsten en uitgaven van de openbare bibliotheken zijn afkomstig uit de CBS-statistiek Openbare Bibliotheken en voor cumulatieve inflatie gecorrigeerd met behulp van de CBS-statistiek Jaarmutatie consumentenprijzen.

Figuur 6 - Aantal met boekhandels afgesloten contracten voor auteursbezoeken ten opzichte van omzet en afzet op de boekenmarkt.

Omdat voor 2005 betrouwbare gegevens over omzet en afzet ontbreken, is deze reeks geïndexeerd op 2006. De cijfers over de boekenmarkt zijn aangeleverd door KVB Boekwerk. De omzet is voor cumulatieve inflatie gecorrigeerd met behulp van de CBS-statistiek Jaarmutatie consumentenprijzen.

Figuur 7 - Aantal contracten voor auteursbezoeken in 2016 per provincie (links) en per provincie per 10.000 inwoners (rechts).

Het aantal inwoners per provincie in 2016 is gebaseerd op de CBS-statistiek Regionale kerncijfers Nederland.

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten