Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Van Alberta tot Zwaar verliefd!: de Nederlandse film in 2017

Tabel 1 - Het aantal Nederlandse speelfilms dat in 2017 in productie is gegaan.

(Bron: Nederlands Filmfonds 2018, p. 10)

Figuur 1 - Aantal geproduceerde Nederlandse speelfilms per jaar (links) en de daarbij behorende budgetten (rechts).

(Bron: Nederlands Filmfonds 2018, p.10-11)

Figuur 2 - Gezamenlijke financiering van de 35 Nederlandse speelfilms (majoritaire (co)producties) die in 2017 in Nederland zijn verschenen en een bijdrage hebben ontvangen van het Nederlands Filmfonds (x €1.000).

De categorie 'overig' in de figuur omvat de categorieën 'producers investment NL', 'ATF admissions scheme NL' en 'other' in de oorspronkelijke data (Nederlands Filmfonds 2018, p. 13)

Tabel 2 - Overzicht van de productie van documentaires, korte animatiefilms, filmische experimenten, korte documentaires en korte films in 2017.

Het gaat hierin enkel om de films die een bijdrage ontvingen van het Nederlands Filmfonds. Het percentage tussen haakjes in de drie rechtse kolommen betreft het aandeel van die bijdrage in de productiekosten (Nederlands Filmfonds 2018, p. 14-16).

Figuur 3 - Aantal documentaires (inclusief minoritaire coproducties), (korte) animatiefilms, filmische experimenten, korte documentaires en korte films dat per jaar een bijdrage ontving van het Nederlands Filmfonds tussen 2013 en 2017.

(Bronnen: Nederlands Filmfonds 2014, p. 14-15; Nederlands Filmfonds 2015, p. 14-15; Nederlands Filmfonds 2016a, p. 16-17; Nederlands Filmfonds 2017, p. 14-15; Nederlands Filmfonds 2018, p. 14-15).

Figuur 4 - Percentage vrouwelijke producers, regisseurs en schrijvers betrokken bij de projecten die ondersteuning van het Nederlands Filmfonds ontvangen in 201-2017.

(Bron: Nederlands Filmfonds 2018, p. 8)

Figuur 5 - Verloop van de indicatoren 'Aandeel nieuwe Nederlandse films in totaal aantal nieuwe films' en 'Aandeel Nederlandse films in bruto recette bioscopen' in de Cultuurindex Nederland.

Beide indicatoren zijn geïndexeerd met 2005 als basisjaar (Cultuurindex Nederland op basis van jaarverslagen NVBF; Nederlands Filmfonds 2018, p. 2, 37).

Tabel 3 - Overzicht van Nederlandse films op internationale filmfestivals.

De statistiek 'aantal uniek geselecteerde films' heette in eerdere edities van de Film Facts and Figures 'International film festivals with Dutch film selection'. Navraag bij het Nederlands Filmfonds leert echter dat het gaat om het aantal uniek geselecteerde films (Nederlands Filmfonds 2018, p. 28).

Figuur 6 - Omzet op de homevideomarkt (links) en muziekmarkt (rechts) in miljoenen euro's, naar aandelen fysiek en digitaal gegenereerde omzet.

De omzet van Video-On-Demand betreft vanaf 2016 een schatting van het Nederlands Filmfonds (Nederlands Filmfonds 2018; NVPI 2014, 2016, 2017, 2018).

Besproken publicatie

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten